Professori Jouni Kivistö-Rahnasto (oik.) jatkaa Professoriliiton puheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi valtuusto valitsi professori Jukka Heikkilän Turun yliopistosta.

Tarvitsemme tiedevaalit

Professori Jouni Kivistö-Rahnasto jatkaa Professoriliiton puheenjohtajana

Professori Jouni Kivistö-Rahnasto jatkaa Professoriliiton puheenjohtajana kaudella 2019—2020. Puheenjohtaja Kivistö-Rahnasto haluaa nostaa tieteen ja tutkimuksen vahvasti esille ennen ensi vaaleja. Ensi vuosi on myös Professoriliiton 50-vuotisjuhlavuosi.

— Seuraavista eduskuntavaaleista on syytä tehdä tiedevaalit. Tiede ansaitsee sekä arvonnousun että rahoitustason nousun, Kivistö-Rahnasto korostaa.)

Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto julkistivat yhteiset vaali- ja hallitusohjelmatavoitteet jo kesäkuussa. Siitä lähtien on tehty aktiivista vaikuttamistoimintaa, joka jatkuu ja tiivistyy vielä ennen vaaleja. Tavoitteena on saada yliopistojen ja tutkimuksen rahoitus kasvu-uralle.

— On hyvä, että tutkimusmenojen viiden vuoden mittainen supistuminen päättyi viime vuonna, mutta alamäen aikana kilpailijamaat ovat ajaneet ohi. Hallitus on linjannut, että tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus nostetaan 4 prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä. Tähän on vielä paljon takamatkaa, koska nyt tämä BKT-osuus on 2,7 %.

Rahoitustason nostamisen ohella tärkeää on myös rahoituksen laatu. Yliopistojen ja tutkimuksen kokonaisrahoituksessa tulee lisätä ennakoitavan ja pitkäaikaisen rahoituksen osuutta. Perustutkimuksen osuutta tulee vahvistaa lähiaikoina lausuntokierrokselle tulevassa yliopistojen rahoitusmalliesityksessä.

— Tiukan tulosohjauksen rinnalle tarvitsemme tilaa pitkäjänteiselle vapaalle perustutkimuksella ja sen synnyttämille innovaatioille. Yliopistojen uudet tehtävät, kuten elinikäisen oppimisen edistäminen, vaativat nykyistä vahvempaa henkistä ja taloudellista sitoutumista myös yliopistojen ulkopuoliselta työelämältä.

Professoriliiton johdossa ymmärretään hyvin se, että kaikki intressitahot vaativat ennen vaaleja lisää rahaa.

— Siksi olemme korostaneet myös sitä, että tiedemyönteisen ilmapiirin luominen ei maksa mitään. Sillä on kuitenkin suuri merkitys kaikille niille, jotka tekevät tutkimusta. Olen pitänyt tätä esillä niissä lukuisissa poliitikkotapaamisissa, joita olemme järjestäneet ja tulemme järjestämään, Kivistö-Rahnasto toteaa.

Jouni Kivistö-Rahnasto on turvallisuustekniikan professori Tampereen teknillisessä yliopistossa. Hän on hoitanut Professoriliiton puheenjohtajan tehtävää lokakuusta 2017. Sitä ennen hän toimi liiton varapuheenjohtajana.

Professoriliiton valtuusto valitsi liiton varapuheenjohtajaksi (2019—2020) professori Jukka Heikkilän Turun yliopistosta. Valtuusto oli koolla 23. marraskuuta Helsingissä.


Tieteentekijöiden puheenjohtaja vaihtuu

Petri Koikkalaisen kausi Tieteentekijöiden liiton puheenjohtajana päättyy tämän vuoden lopussa. Hänellä tulee täyteen kaksi kaksivuotiskautta.

Tieteentekijöiden liitto valitsi syysliittokokouksessaan 1. joulukuuta liitolle uuden puheenjohtajan kaudelle 2019—2020. (Tämä lehti meni painoon 29.11.) Ehdokkaina olivat tutkimuspäällikkö Tero Karjalainen Itä-Suomen yliopistosta ja apulaisprofessori Maija S. Peltola Turun yliopistosta.

Liiton varapuheenjohtajaksi oli ehdolla yliopistonlehtori (ma) Mikko Jakonen Jyväskylän yliopistosta.

Valinnoista ja muista liittokokouksen päätöksistä voi lukea liiton verkkosivuilta ja ensi vuoden ensimmäisestä Acatiimista.


teksti Kirsti Sintonen

Painetussa lehdessä sivu 8