Hallitusten päätöksiä

Professoriliiton hallitus 8.11.2019

 • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: SA :n johto, OKM:n ylijohtaja; HY:n hallintojohtaja; ÅA:n rehtori, JY:n rehtori.
 • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnot valtion talousarviosta vuodelle 2020 ja julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020–2023.
 • Merkitsi tiedoksi, että liiton edustaja on osallistunut SA :n järjestämään tilaisuuteen julkaisujen avoimesta saatavuudesta ja vastuullisesta tutkijanarvioinnista tutkimusrahoituksen näkökulmasta.
 • Hyväksyi liiton toimintasuunnitelman ja budjetin vuodeksi 2020. Valtuusto käsittelee molempia 29.11. kokouksessaan.
 • Käsitteli liiton TES-tavoitteita.
 • Valitsi Vuoden Professorin 2020. Valinta julkistetaan Communicatio Academica -tilaisuudessa Vaasassa 17.1.2020.
 • Käsitteli Professorin työ yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa -raporttia. Raportti käsitellään valtuuston kokouksessa.
 • Keskusteli Acatiimi-lehden kehittämisestä.

Tieteentekijöiden liiton hallitus 8.11.2019

 • Päätti liiton toimintastrategiasta vuosille 2020—2022.
 • Päätti liittokokouksen (23.11.) esityslistasta.
 • Päätti esittää liittokokoukselle toimintasuunnitelman vuodelle 2020.
 • Päätti esittää vuoden 2020 budjettiesityksen liittokokoukselle. Päätti myös henkilöstön tulospalkkiomallista. Henkilöstö on laatinut sen periaatteet.
 • Päätti täydentää liiton edustajia (toiminnanjohtaja Johanna Moisio ja varapuheenjohtaja Tero Karjalainen) Akavan liittokokoukseen varaedustajalla (lakimies Mia Weckman).
 • Päätti esityksen mukaisesti Acatiimin tuotanto- ja yhteistyösopimuksista ja myönsi toiminnanjohtajalle tarvittavat valtuudet sopimustekstien teknisiin muutoksiin.
 • Merkitsi tiedoksi määräaikaisuuksia käsittelevän tes-työryhmän tulokset.
 • Merkitsi tiedoksi liiton jäsenkyselyn 2019 tilanteen. Liitto teettää joka kolmas vuosi koko jäsenistön kattavan jäsenkyselyn.
 • Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt liiton uudet säännöt. Merkittiin tiedoksi. Käytiin keskustelu liiton jäsenyhdistysten sääntöjen päivitystarpeista.
 • Merkittiin tiedoksi toiminnanjohtajan selvitys OAJ -yhteistyön tilanteesta.
 • Merkittiin tiedoksi toiminnanjohtajan selvitys liiton viestintäpäällikön rekrytointitilanteesta. Hakuaika päättyi 10.11.2019.
 • Merkittiin tiedoksi selvitykset Akavan ja JUKO n hallitusten asioista.


Painetussa lehdessä sivu 58