Helsingin yliopisto tuomittiin korvauksiin yliopistonlehtorin irtisanomisesta

Helsingin yliopisto on hävinnyt tänä vuonna useita vuoden 2015 vuoden yt-neuvotteluihin liittyviä oikeusjuttuja. Oikeus on nähnyt ongelmia sekä neuvottelujen kulussa että yksittäisissä irtisanomisissa.

Helsingin käräjäoikeus tuomittiin marraskuun alussa maksamaan korvauksia laittomasta irtisanomisesta vuoden 2015 yt-neuvottelun yhteydessä irtisanotulle italian kielen yliopistonlehtorille, dosentti Marja Härmänmaalle.

YOikeuden mukaan Härmänmaa irtisanominen oli laiton, koska yliopisto oli saman syksyn aikana vakinaistanut kolme italian tuntiopettajaa, mikä osoitti, ettei Härmänmaan työ ollut vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi kuten työsopimuslain edellyttäisi. Vakinaistamiset tehtiin rekrytointikiellon ollessa jo voimassa, yt-neuvottelujen alkamisen jälkeen.

Yliopiston katsottiin myös laiminlyöneen velvollisuutensa tarjota Härmänmaalle nykykielten laitoksella ollutta osa-aikaista italian kielen yliopistoopettajan työtä, johon palkattiin kesällä 2016 toinen henkilö.

Tuomiot eivät ole vielä lainvoimaisia ja niistä voi valittaa.

Tulehtuneet välit

Härmänmaa sanoo olevansa tuomioon yhtä aikaa tyytyväinen ja pettynyt.

— Olen tietenkin iloinen, että voitimme kuten pitikin. Mutta korvauksen taso on liian alhainen, vain kahdentoista kuukauden palkka. Mielestäni näin pitkän työuran jälkeen korvauksen täytyisi olla suurempi, italiaa yliopistolla 18 vuotta opettanut Härmänmaa toteaa.

Hän aikoo valittaa tuomiosta hoviin ja vaatia 24 kuukauden palkkaa sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamista.

— Yliopisto on lähestynyt minua neuvottelutarjouksilla, mutta minusta aika neuvotteluille meni jo 2016, hän huomauttaa.

Härmänmaan mukaan hänen irtisanomisensa taustalla oli esimiesten kosto.

— Suhteeni kielikeskuksen johtoon olivat tulehtuneet jo kauan. Asiaa oli selvitelty työsuojelun kanssa jo 2010-luvun alussa, Härmänmaa kertoo.

— Tein heistä rikosilmoituksen irtisanomiseni jälkeen, mutta valitettavasti poliisi keskeytti tutkinnan, koska mahdolliset rikokset olivat vanhentuneet.

— Olin yliopiston kokenein ja pätevin italian opettaja, ainoa suomalainen italian kielen dosentti Suomessa ja minulla oli runsaasti julkaisuja. Silti johto hankkiutui minusta eroon.

Käräjäoikeuden päätöksen mukaan irtisanomispäätös ei kuitenkaan ollut syrjivä eikä ylittänyt yliopistolle työnantajana kuulunutta harkintavaltaa.

HY tuomittiin korvauksiin myös yt-menettelystä

Härmänmaan oikeudenkäynti oli osa Helsingin yliopiston vuoden 2015 yt-neuvotteluja koskeneiden oikeudenkäyntien sarjaa.

Aiemmin tänä vuonna käräjäoikeus antoi tuomionsa Tieteentekijöiden liiton ja OAJ:n sekä JHL:n nostamissa oikeusjutuissa, jotka käsittelivät muun muassa henkilöstön riittävää tiedonsaantia yt-neuvottelujen aikana sekä erityisesti sitä, ettei yliopisto ollut pyrkinyt löytämään irtisanomisille mitään vaihtoehtoja.

Yliopisto hävisi molemmat jutut ja joutui maksamaan työntekijöille yt-lain mukaista hyvitystä sekä oikeudenkäyntikulut. (Ks. Acatiimi 6/2019.)

Lisäksi on käyty oikeutta erillisistä irtisanomisista. Tieteentekijöiden liiton jäsenet ovat hävinneet yhden oikeusjutun ja voittaneet toisen. Useampi juttu on edelleen kesken. Hävitystä jutusta on valitettu hovioikeuteen.

Useampi professori on riitauttanut irtisanomisensa. Yhden tapauksen käsittely jatkuu syksyllä 2020 hovioikeudessa. OAJ:n jäsenten tiedetään voittaneen yhden jutun ja luopuneen toisessa vaatimuksissa. Käytännössä vaateista luopuminen tarkoittaa päätymistä jonkinlaiseen toiseen ratkaisuun oikeussalin ulkopuolella. Oikeusprosesseja on ollut myös JHL:n jäsenten osalta. Kolmetoista irtisanottua haastoi työnantajansa oikeuteen yt-menettelyyn liittyvien laiminlyöntien ja rikkomusten takia. Käräjäoikeus tuomitsi yliopiston maksamaan korvauksia.

Neuvotteluissa ylimielinen sävy

Helsingin yliopiston hallintojohtaja Esa Hämäläinen ei halua ottaa kantaa oikeusjuttuihin, joista monissa ratkaisujen valitusaika on yhä kesken.

Hän tyytyy toteamaan Acatiimille lyhyesti, että vuoden 2015 henkilöstön vähennystarve on ollut todellinen, koska valtio leikkasi yliopistolta noin 100 miljoonaa euroa eli 15 prosenttia koko budjetista.

Tieteentekijöiden liiton lakimies Mia Weckman seurasi itse Helsingin yliopiston yt-prosessia osana työntekijäpuolen neuvottelijoiden tukitiimiä. Hänen mukaansa yliopisto ei hoitanut neuvotteluja hyvin.

— Nähdäkseni heidän asenteensa oli hyvin ylimielinen — tietoja annettiin vasta viime tingassa, eikä mahdollisuuksia irtisanomisten välttämiseksi pyritty lainkaan löytämään. Tuntuu, että lopputulokset oli päätetty ennalta, vaikka yt-neuvottelujen ajatus on etsiä yhteisesti ratkaisuja, Weckman kommentoi.

Hänestä yliopisto myös jätti irtisanomistapauksissa huomioimatta oman ilmoituksensa irtisanomisjärjestyksestä eli siitä, miten irtisanomiset tuli kohdentaa. Ratkaisevaksi kriteeriksi eivät nousseet esimerkiksi tutkimuksen ja opetuksen laatu, kuten oli ilmoitettu, vaan ilmeisesti esimiesten näkemykset.

Myöskään Härmänmaa ei anna neuvotteluille korkeaa arvosanaa. Sen sijaan hän kertoo olevansa hyvin tyytyväinen siihen, miten Tieteentekijöiden liitto on hoitanut oikeusjutut.

— Minun osaltani olemme voittaneet kaiken. Se kertonee, että meillä on ollut hyvät perusteet lähteä oikeuteen.teksti Juha Merimaa

Painetussa lehdessä sivu 8