Vesa Kulmala

1944 – 2019

Yliopistojen opetusalan liiton YLL:n (ent. Yliopistonlehtorien liitto) kunniapuheenjohtaja, filosofian tohtori Vesa Kulmala menehtyi vaikeaan sairauteen Turussa 18. syyskuuta. Hän oli syntynyt Tampereella 24. toukokuuta 1944.

Vesa Kulmala teki elämäntyönsä Turun yliopistossa teoreettisen fysiikan lehtorina, virkavuosia kertyi 40. Hän jäi eläkkeelle vuonna 2007. Kulmala valittiin YLL:n puheenjohtajaksi 1991, ja hän johti liittoa 14 vuotta. Tuona aikana tapahtuivat opetushenkilökuntaa koskevat suuret uudistukset: siirtyminen 1600 tunnin vuotuiseen kokonaistyöaikaan (1998) ja valmistautuminen uuteen palkkausjärjestelmään, jota koskeva virkaehtosopimus solmittiin vuonna 2006. Näiden sopimusten syntyä edeltäviä tapahtumia Kulmala kuvasi YLL:n 40-vuotisjuhlakirjassa osuvasti otsikolla ”Ja vääntöä riitti”.

Kun Kulmala aloitti puheenjohtajakautensa, Suomi oli syöksymässä lamaan ja yliopistoissa vähennettiin toimintamenorahoitusta. Kulmala pyrki siinäkin näkemään jotain myönteistä: liiton jäsenyydestä haettiin turvaa. Kulmalan edunvalvontatyön kantava pyrkimys oli, että pääsääntöisesti jokainen yliopistonopettaja tutkii ja jokainen tutkija opettaa. Kulmalan puheenjohtajuuden aikana alettiin myös valmistella yliopistojen opetushenkilöstön virkarakenneuudistusta. Kulmala piti tärkeänä luottamusmiesten osaamista. Milloin tahansa kutsu kävi paikallistasolta ja sopimustekstien sananselitystä tarvittiin, Kulmala oli valmis lähtemään apuun.

YLL oli vuonna 1985 liittynyt osaksi Opettajien ammattijärjestöä OAJ:tä. Kulmalan puheenjohtajaaikana OAJ:n sääntöjä muutettiin niin, että YLL alkoi toimia valtakunnallisena korkea-asteen piirinä ja sai paikan OAJ:n hallituksessa. Kulmala oli hallituksen varsinaisena jäsenenä vuosina 1998—2004, Tulo- ja palkkapolittisen toimikunnan jäsen 1995—2004, Opettajankoulutustyöryhmän puheenjohtaja 1997—2005 sekä OAJ:n valtuuston varsinainen jäsen 1990—2002. Kulmala ajoi myös yliopistoasioihin keskittyvän työmarkkina-asiamiehen saamista OAJ:n toimistoon.

Kulmala näki välttämättömänä hyvän yhteistyön Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton kanssa yleisesti, mutta myös konkreettisesti työaikasopimuksen ja palkkausuudistuksen toteuttamisessa. Yhteistyön ja yhtenäisen esiintymisen linjaa korostava Acatiimilehti oli tässä suhteessa tärkeä.

Kulmalan työsarka oli puheenjohtajavuosina mittava. Asioiden hoitamisessa häntä auttoi hyvä keskittymiskyky, ja neuvotteluissa faktat olivat hallussa. YLL:n hallituksen kokouksissa oli mutkaton tunnelma ja yhdessä tekemisen arvostava ilmapiiri. Neuvotteluissa Kulmala oli maltillinen, mutta särmää löytyi, jos asiat niin vaativat. Jätettyään puheenjohtajuuden vuonna 2004 Kulmala kertoi Acatiimin haastattelussa keskittyvänsä virkatehtäviin ja tutkimustyöhön Turun yliopistossa. Tohtoriksi hän väitteli 14.12.2007 Turun yliopistossa teoreettisen fysiikan alalta.

Vesan turkulaisina YLL:n työtovereina saimme matkata hänen kyydissään Helsinkiin hallituksen ja työvaliokunnan kokouksiin. Näillä matkoilla ehdittiin puhua syvällisiäkin asioita. Perhe oli Vesalle tärkeä, häntä ilahduttivat kahden tyttären akateemiset tutkinnot ja hyvä sijoittuminen työelämään sekä perheen perustamiset. Muistoihin on jäänyt, miten pimenevä iltataivas tähtineen innoitti Vesaa kertomaan meille universumista fysiikan laboratoriona.Vesa Kulmala
1944 – 2019


Maj-Len Rönkä
Työtoveri ja ystävä

Painetussa lehdessä sivu 57