9/13

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Oikeuskanslerinvirasto muistuttaa yliopistoja suomen kielen asemasta

  Oikeuskanslerinvirastolta tuli marraskuun puolivälissä useampi ratkaisu liittyen yliopistoissa käytössä oleviin opetus- ja tutkintokieliin. Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan suomen kielen tulee säilyä yliopistoissa opetus- ja tutkintokielenä.

  Oikeuskanslerille oli tehty kantelut Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnan, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opetusja tutkintokielistä. Kaikki kantelut liittyvät englannin kielen yleistymiseen.

  Oulun yliopiston taloustiedekunta saa moitteita siitä, että opiskelijat eivät ole saaneet riittävästi tietoa siitä, että englanninkielellä opetettavat opintojaksot voi tenttiä myös suomeksi. Opiskelijan oikeus käyttää suomen kieltä silloinkin kun opetuskieli on englanninkielistä, olisi aiheellista kirjata johtosääntöön.

  Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulua ja kauppakorkeakoulua apulaisoikeuskansleri muistuttaa siitä, että muiden kielten käyttö ei saa olla niin laajaa, että suomen kielen asema opetus- ja tutkintokielenä syrjäytyy. Apulaisoikeuskansleri katsoo, että kauppakorkeakoulun päätös tarjota syksystä 2013 alkaen ainoastaan englanninkielisiä maisteriohjelmia ei ole perustuslain velvoitteiden eikä yliopistolain mukainen.

  Apulaisoikeuskansleri on pyytänyt Aalto-yliopiston kyseisiä korkeakouluja toimittamaan 31.3.2014 mennessä tiedon siitä, mihin toimenpiteisiin päätökset ovat johtaneet.

  • Painetussa lehdessä sivu 11