9/13

 • pääsivu
 • sisällys
 • — Yliopistotyönantaja, joka edellyttää nimiä tällaisiin oikeuksien siirtosopimuksiin, ei vaikuta kovin ammattitaitoiselta. Tällainen linjaus ei osoita yliopiston halua kilpailla osaavasta työvoimasta, professori Niklas Bruun kommentoi.

  Älä luovuta kaikkia oikeuksiasi

  Yliopistojen työntekijöille tarjotaan nykyisin erilaisia ja osin kohtuuttomia oikeuksien luovutussopimuksia.

  Turun yliopistossa on vireillä työsopimuksen liitteeksi kaavailtu IPR-sopimus, jossa työntekijä luovuttaisi tilaustutkimuksissa tekemiensä tulosaineistojen oikeudet yliopistolle ilman korvausta. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO puuttui Turun malliin kesäkuun alun kirjelmällä. Nyt Turussa odotellaan JUKOn kannanottoa siihen, millä muokkauksilla oikeuksien siirtosopimus voitaisiin ottaa käyttöön.

  Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä käytetään oikeuksien siirtosopimusta oppimateriaaleissa. Systeemin laajentaminen koko yliopiston tasolle ei ole vielä ajankohtainen. Aalto-yliopistossa on käytössä kaikkia projekteja koskeva yleissopimus. Oikeudet opetusmateriaaleihin sekä vapaan akateemisen tutkimuksen tuloksiin ovat Aallossa entiseen tapaan tekijällä.

  Pisimmälle menevin malli on nyt otettu käyttöön Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Siellä yliopistotyönantaja on ottanut käyttöön työsopimuksen liitteenä olevan oikeuksien luovutus- ja salassapitosopimuksen. Kun työntekijä laittaa nimensä paperiin, hän luovuttaa sekä jo aiemmin projektissa syntyneet että tulevaisuudessa syntyvät oikeudet LUT:lle. Lisäksi yliopisto voisi luovuttaa edelleen saamansa oikeudet sekä ”muuttaa, muokata ja kehittää niiden kohdetta haluamallaan tavalla”.

  JUKO ry lähetti Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle syyskuussa kirjeen oikeuksien siirtosopimusluonnoksesta. Kirjeessä JUKO ilmoitti, ettei se hyväksy yleisluonteisia ja avoimia immateriaalioikeuksien siirtosopimuksia. Samalla JUKO suositteli jäseniään pidättäytymään allekirjoittamasta ehdotettua työsopimuksen liitettä. Tästä huolimatta jo noin 600 yhteensä 900 LUT:n työntekijästä on laittanut nimensä paperiin.

  JUKOn mukaan LUT:n sopimus on työntekijän kannalta kohtuuton ja osittain myös lainvastainen. Korkeakoulukeksintölain mukaan sopimusehto, jolla keksintö luovutetaan ennen keksinnön syntymistä ilman kohtuullista korvausta, on mitätön.

  Hankenin immateriaalioikeuden professori Niklas Bruun, joka on maan parhaita alan asiantuntijoita, pitää Lappeenrannan sopimusmallia huolestuttavana.

  — Näistä asioista ei voida tällä tavoin sopia. Tällä paperilla työntekijä antaisi avoimen valtakirjan työnantajalle hamaan tulevaisuuteen.

  Erityisen huonona Bruun pitää sopimuksen muotoilua, jonka mukaan työnantaja saisi oikeuden luovuttaa saamansa oikeudet edelleen sekä muuttaa ja muokata niitä ja niiden kohdetta. Hän huomauttaa, että oikeuksilla tarkoitetaan sopimuksessa ”kaikkia omistus- ja muita oikeuksia projektien tuloksiin ja syntyviin immateriaalioikeuksiin, mm. raportteihin, selvityksiin, tietokoneohjelmiin, tekijänoikeuksiin, keksintöihin ja/tai muihin tuloksiin".

  — Yliopistotyönantaja, joka edellyttää nimiä tällaisiin sopimuspapereihin, ei vaikuta kovin ammattitaitoiselta. Työnantajan yksipuolinen määräysvalta muuttaa tutkimustuloksia tai raportteja ja selvityksiä ei sovi yhteen yliopistoissa vallitsevan tutkimuksen vapauden kanssa. Tällainen linjaus ei osoita yliopiston halua kilpailla osaavasta työvoimasta, Bruun lisää.

  LUT on perustellut työntekijöilleen allekirjoituksen tärkeyttä sillä, että Suomen Akatemia ja Tekes vaativat tällaisia oikeuksien siirtosopimuksia. Bruun muistuttaa, että nämä rahoittajat edellyttävät tätä vain projekti- ja hankekohtaisesti eivätkä välttämättä LUT:n esittämässä muodossa.

  JUKO on lähettänyt marraskuun alussa LUT:n luottamusmiehille kirjeen, jossa se korostaa samaa. ”Mikäli rahoittajien tai tilaajan kanssa tehdyt sopimukset edellyttävät sopimustutkimukseen liittyen oikeuksien siirtoa, hyväksyttäväksi voidaan katsoa ainoastaan tähän sopimustutkimushankkeeseen liittyvien oikeuksien luovuttaminen. Asianmukaista olisi tällöin sopia myös kohtuullisesta korvauksesta.”

  ”On vaikeaa nähdä, että rahoittaja tai tilaaja edellyttäisi uuden työsopimuksen syntymisen ehdoksi sitä, että työntekijän tulisi luovuttaa oikeuksia jo ennen työsopimusta tehdyltä ajalta tai että oikeuksia tulisi luovuttaa työsopimuksen jälkeiseltä ajalta tai että oikeuksia tulisi luovuttaa työsuhteen aikana sopimustutkimusta laajemmin. Tämänkaltainen avoin sopimus voi olla merkittävä riski myös tilaajan tai rahoittajan kannalta.” Näin todetaan JUKOn kirjeessä luottamusmiehille. Liitot ovat lähettäneet kirjettä myös edelleen jäsenilleen.

  Kirsti Sintonen

  • Painetussa lehdessä sivu 14