9/13

 • pääsivu
 • sisällys
 • Hampurin yliopiston päärakennus

  Hampurin korkeakouluihin halutaan mieskiintiöt

  Mies on valittava professorin virkaan myös sukupuolensa eikä vain pätevyytensä perusteella, jos yli puolet tiedekunnan muista professoreista on naisia.

  Mieskiintiöperiaate sisältyy Hampurin kaupungin uuteen korkeakoululakiehdotukseen.

  Laissa ei puhuta suoraan miehistä vaan sukupuolien välisestä tasa-arvosta. Hälytyskellot määrätään soimaan, jos jomman kumman sukupuolen osuus ylittää tiedekunnan johtoviroissa 40 prosenttia.

  Saksassa on keskusteltu pitkään naiskiintiöistä pörssiyhtiöiden hallintoneuvostoihin sekä julkisen hallinnon ja politiikan päättäviin elimiin.

  Kristillisdemokraattien ja demarien välisissä hallitusneuvotteluissa on sovittu laista, jolla pörssiyhtiöt määrätään valitsemaan vuodesta 2016 lähtien hallintoneuvostoihinsa vähintään 30 prosenttia naisjäseniä.

  Naiset hyötyvät eniten sukupuolikiintiöstä

  Kiintiökeskustelu sai uuden luonteen, kun Hampurin osavaltion senaatti julkisti ehdotuksensa korkeakoululaiksi. Esityksen mukaan vähintään 40 prosenttia korkeakoulujen professoreista on oltava toista sukupuolta

  Käytännössä tämä tarkoittaa, että virkaan on valittava vähemmistösukupuoleen kuuluva, jos hän on yhtä pätevä kuin enemmistösukupuolta edustava hakija.

  Hampurin senaatin tiedeosaston mukaan juuri nyt säädöksestä hyötyisivät harvaa poikkeusta lukuun ottamatta naiset mutta tulevaisuudessa yliopistomaailman naisistuessa vuorostaan miehet.

  Ainoa paikka, missä sukupuolikiintiöön voitaisiin tällä hetkellä vedota, on Hafencity -yliopistossa kaupunkikehityksen tiedekunta, jossa kaikki kolme professoria ovat naisia.

  Hampurin tiede- ja tutkimussenaattori Dorothee Staplefeldt (sd) totesi lakiehdotuksen julkistamistilaisuudessa, että ehdotuksella vahvistetaan korkeakoulujen demokraattista rakennetta.

  Hampurilaisten korkeakoulujen tasa-arvovaltuutettu Christiane Prochnow-Zahir tyrmää mieskiintiön. Naiset ovat hänen mukaansa tiedemaailmassa tällä hetkellä ja pitkään myös tulevaisuudessa miehiä huonommassa asemassa.

  Joka neljäs professori on nainen

  Tilastojen mukaan hampurilaisista opiskelijoista on 47 prosenttia naisia ja väitöstutkimusta valmistelevista 45 prosenttia, professoreista kuitenkin vain 24 prosenttia.

  Eniten, 30 prosenttia, naisprofessoreita on kuvataiteissa ja vähiten, seitsemän prosenttia, teknisessä korkeakoulussa.

  Hampurilaisten korkeakoulujen tasa-arvovaltuutettujen kokous pitää mieskiintiötä perustuslain vastaisena. Voimassa olevaa naiskiintiötä ei sen sijaan moitita. Voimassa oleva laki määrää asettamaan naishakijan etusijalle, jos hänellä on sama pätevyys kuin miespuoliselle hakijalla.

  Valtuutettujen mielestä lakiesitys luo valheellisen mielikuvan siitä, että naisten rakenteellisesta syrjinnästä olisi päästy eroon. Näin ei ole kuitenkaan tapahtunut.

  Alle 30-vuotiaita naisia ei valita mielellään professoreiksi, koska heidän pelätään jäävän synnytys- ja äitiyslomalle.

  Lakiesityksen valmistelleessa Hampurin senaatissa pidetään kiistaa ylimitoitettuna. Senaatin mukaan nykyinen naiskiintiö on vain tarkoitus korvata aikaan paremmin sopivalla sukupuolten välisellä tasa-arvolla.

  Pertti Rönkkö

  • Painetussa lehdessä sivu 16