9/13

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Korkeakoulujen vuoden 2012 julkaisutiedot Juulissa

  Kesällä 2013 julkaistua kansallista Juuli-julkaisutietoportaalia (www.juuli.fi) on täydennetty yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen vuoden 2012 julkaisutiedoilla. Yliopistojen osalta Juuli sisälsi ennestään vuoden 2011 julkaisutiedot, ammattikorkeakoulut sen sijaan ovat nyt mukana ensimmäistä kertaa.

  Juulin sisältämät tiedot on kerätty korkeakouluilta opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittaisen tiedonkeruun yhteydessä. Tietojen käsittelyssä ja tarkistamisessa ovat OKM:n ja korkeakoulujen lisäksi olleet mukana CSC ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteydessä toimiva Julkaisufoorumi. Juuli-julkaisutietoportaalin ylläpidosta vastaa puolestaan Kansalliskirjasto.

  Vuoden 2012 osalta yliopistot raportoivat yhteensä 32 394 eri julkaisun tiedot, ammattikorkeakouluilla raportoituja julkaisuja oli 3 440. Viime vuoden julkaisujen tietojen lisäksi yliopistot toimittivat tiedot noin kahdesta tuhannesta aiemmin raportoimatta jääneestä vuoden 2011 julkaisusta. Koska on todennäköistä, että myös vuoden 2012 tiedot täydentyvät vastaavalla tavalla myöhemmin, julkaisujen vuosittaisia lukumääriä ei voi verrata aivan suoraan keskenään.

  Keskeisenä tavoitteena Juulin rakentamisen taustalla on ollut OKM:n tiedonkeruun läpinäkyvyyden parantaminen. Julkaisutietojen pohjalta jaetaan yhteensä 13 prosenttia yliopistojen rahoituksesta, eli niiden yhdenmukaisuus ja luotettavuus on tärkeää. Samalla portaali kokoaa korkeakoulujen koti- ja ulkomaisten julkaisujen viitetiedot kattavasti yhteen käyttöliittymään.

  Juulin käyttöliittymä tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia julkaisutietojen selaamiseen ja niihin kohdistuviin hakuihin. Hakutuloksia on mahdollista rajata mm. korkeakoulun, tekijän, tieteenalan, julkaisutyypin, julkaisufoorumiluokituksen, julkaisun kielen ja tekijöiden määrän mukaan. Monet rajauksista tuovat havainnollisesti esiin eri tieteenalojen julkaisukulttuurien välisiä eroja

  Jyrki Ilva
  tietojärjestelmäasiantuntija
  Kansalliskirjasto

  • Painetussa lehdessä sivu 17