9/13

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Hallitusten päätöksiä

  YLL:n hallitus 1.11.2013

  • Merkitsi tiedoksi koosteen syntyneestä työehtosopimuksesta. Keskusteltiin työehtosopimuksen mukaisten työryhmien toimeksiannosta ja YLL:n jäseniä koskevista sopimuksen kohdista.
  • Merkitsi tiedoksi selvityksen Åbo Akademin yt-neuvotteluista. Enintään 80 henkilöä irtisanotaan. Yt-neuvottelujen piirissä on koko henkilöstö.
  • Merkitsi tiedoksi ajankohtaiskatsauksen koulutuspolitiikasta. Keskusteltiin eduskuntavaalitavoitteista, koulutusviennistä, maksullisista Suomeen tulevista ulkomaalaisista korkeakouluista, yliopistojen rahoituspohjan laajentamisesta, yleisistä kelpoisuusvaatimuksista työmarkkinoilla ja ryhmäkannemahdollisuudesta.
  • Kävi keskustelua Taideyliopiston tilanteesta. Mahdollista palkkojen ja määräaikaiskäytäntöjen harmonisointia yliopiston sisällä ei ole aloitettu. Todettiin, että henkilöjärjestöjen on oltava paikallistasolla mukana neuvotteluissa. Taideyliopiston sisäisiä liikkuvuusopintoja aloitellaan, opettajien liikkuvuus yliopiston sisällä ei ole vielä alkanut toteutua.
  • Valitsi OAJ:n valtuustovaalien 2014 YLL:n vaalipiirin keskusvaalilautakunnaksi valittiin Seppo Sainio (HY), Jaana Mäki-Tuominen (TY) ja Kirsti Vainio (UEF) ja vaalisihteeriksi Taija Votkin (Aalto).

  Professoriliiton hallitus 8.11.2013

  • Merkitsi tiedoksi yliopistojen ja valtion sopimukset.
  • Merkitsi tiedoksi liiton sidosryhmätapaamiset.
  • Merkitsi tiedoksi koulutusviennin toimenpideohjelman ja OKM:n raportin WoS [Web of Science] vai Scopus? Suomalaisen tutkimuksen tila 2010-luvun alussa kansainvälisten viiteaineistojen mukaan.
  • Merkitsi tiedoksi liiton tiedotteen yliopistojen YT-neuvotteluista.
  • Käsitteli liiton toimintasuunnitelman seurannan, vuoden 2014 toimintasuunnitelman sekä budjettiseurannan ja vuoden 2014 budjetin annettavaksi valtuustolle.
  • Valitsi Vuoden Professorin; valinta julkistetaan 10.1.2013 Jyväskylässä järjestettävän Communicatio Academican yhteydessä.
  • Päätti liiton määrittelystä yliopistolain tarkoittamille professoreille.
  • Päätti antaa lausunnon OKM:n luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

  Tieteentekijöiden liiton hallitus 15.11.2013

  • Merkitsi tiedoksi selvityksen alkamassa olevista työuraneuvotteluista.
  • Merkitsi tiedoksi selvityksen yliopistosektorille syntyneestä sopimuksesta. Neuvotteluissa sovittuihin työryhmiin nimetään JUKOn edustajia vuodenvaihteessa.
  • Päätti syysliittokokoukselle esitettävistä vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta, jäsenmaksusta ja palkkioista.
  • Päätti käsitellä syysliittokokouksessa liiton päätöksentekojärjestelmän kehittämistä.
  • Kävi lähetekeskustelun liiton lausunnosta luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä työllistävien sosiaaliturvatyöryhmän raportista.
  • Keskusteli opetuspainotteisissa tehtävissä toimivien yliopistolaisten entistä paremmasta huomioon ottamisesta.
  • Valitsi liiton asiamieheksi VTT Elina Kataisen.
  • Keskusteli siitä, miten luottamusmiehet edustavat niitä, jotka eivät ole jäseniä ja saisivat tietoa jäsenistä, joita heidän tulisi edustaa.
  • Painetussa lehdessä sivu 54