Hallitusten päätöksiä

YLL:n hallitus 28.10.2016

 • Keskusteli kieli- ja viestintäopetuksen tilanteesta Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ja Saimaan ammattikorkeakoulussa. Korkeakoulujen yhteinen selvitys kieli- ja viestintäopintojen järjestämisestä on valmistumassa. Päätettiin jäsenten tukemiseksi tarvittavista toimenpiteistä.
 • Keskusteli korkeakoulukonsernien vaikutuksista tiedeyliopistojen tutkintoihin ja tutkintojärjestelmään laajemminkin. Todettiin – kansainvälistenkin esimerkkien valossa – osaamiskeskittymien tukevan parhaiten korkeakoulujen erilaisten vahvuuksien säilyttämistä ja kehittämistä.
 • Kartoitti työehtopimusneuvottelujen lähtötilannetta.
 • Keskusteli YLL:n Vuoden yliopistolaisen valinnasta. Valintakriteereissä painotettiin tänä vuonna erityisesti vaikuttamistoimintaa yliopistolaisten ja yliopistolaisuuden puolesta.
 • Suunnitteli liiton viestintää ja tammikuussa järjestettävää liiton koulutuspoliittista työpajaa.

Professoriliiton hallitus 4.11.2016

 • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: elinkeinoministerin erityisavustaja Hannu Väänänen, Suomen Akatemian johto, LUT :n johto, HY:n johto.
 • Hyväksyi liiton strategian ja päätti antaa sen valtuuston hyväksyttäväksi.
 • Hyväksyi liiton toimintasuunnitelman ja budjetin vuodelle 2017 ja päätti antaa ne valtuuston hyväksyttäviksi.
 • Keskusteli maan hallituksen suunnitelmista pääomittaa yliopistoja.
 • Keskusteli maan hallituksen pyrkimyksistä muuttaa yliopistolakia korkeakoulujen välisen opetusyhteistyön mahdollisuuksien laajentamiseksi ja antoi liiton työvaliokunnalle ohjeet mahdollista lausuntoa varten.
 • Sai tilannekatsauksen Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainväliset linjaukset 2016—2020 -ohjausryhmän toiminnasta.
 • Valitsi Vuoden Professorin 2017. Valinta julkistetaan Tieteen päivien yhteydessä 13.1.2017.

Tieteentekijöiden hallitus 11.11.2016

 • Päätti syysliittokokoukselle esitettävistä asioista.
 • Piti hyvänä Akavan päätöstä jatkaa yhteistyötä Palkansaajien tutkimuslaitoksen kanssa.
 • Keskusteli meneillään olevista rakenteellisen kehittämisen hankkeista, mm. Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteistyöselvityksestä ”Graniitti hikoilee”.
 • Tarkasteli valmisteilla olevaa yliopistolain muutosta, joka mahdollistaisi opetuksen hankkimisen yliopiston ulkopuolelta, kunhan ”pääosa” eli vähintään 51 % opetuksesta annetaan itse. Keskustelua heräsi siitä, miten taataan muualta hankittavan opetuksen laatu ja mitkä olisivat lain henkilöstövaikutukset. Samoin nousi esille, vaarantuuko yliopistoissa annettavan opetuksen yhteys tutkimukseen.
 • Valitsi Vuoden tieteenteon esteen.


Painetussa lehdessä sivu 52