Kaarle Hämeri on Professoriliiton puheenjohtaja ja Jouni Kivistö-Rahnasto varapuheenjohtaja kaudella 2017—2018.

Yliopistojen ja tutkimuksen rahoitus tulee nostaa kilpailijamaiden tasolle

Professori Kaarle Hämeri jatkaa Professoriliiton puheenjohtajana

Professori Kaarle Hämeri jatkaa Professoriliiton puheenjohtajana kaudella 2017—2018. Hän on toiminut liiton puheenjohtaja vuoden 2015 alusta. Kaarle Hämeri on aerosolifysiikan professori Helsingin yliopistossa.

Varapuheenjohtajana jatkaa professori Jouni Kivistö- Rahnasto. Kivistö-Rahnasto on turvallisuustekniikan ja riskienhallinnan professori Tampereen teknillisen yliopistossa. Professoriliiton valtuusto teki valinnat 25. marraskuuta.

Valtuusto keskusteli liiton strategiasta Tiedossa tulevaisuus. Strategia ulottuu vuoteen 2020. Valtuusto piti hyvänä, että sivistys tulee strategiassa vahvasti esille. Jäsenlähtöisyys on strategian keskiössä.

— Professoriliiton ja oma tärkein tehtäväni on saada professoreille mahdollisuus keskittyä yhteiskuntamme kannalta oleelliseen, tutkimuksen ja opetuksen tekemiseen, puheenjohtaja Hämeri linjaa.

Strategian painopisteiden mukaan Professoriliitto on keskeinen yliopisto- ja tiedepolitiikan asiantuntija ja vaikuttaja. Se korostaa tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapautta ja ajaa niiden resurssien vahvistamista.

— Seuraava vaikuttamisemme tähtää maan hallituksen puolivälitarkasteluun. Siellä pitää tehdä merkittäviä päätöksiä yliopisto- ja tutkimusrahoituksen tilanteen parantamiseksi. Rahoitus tulee saada keskeisten kilpailijamaittemme tasolle, Hämeri korostaa.

Suomen läntiset naapurimaat panostavat koulutus- ja tutkimusrahoitukseen lisää satoja miljoonia kruunuja. Ruotsissa tutkimusrahoituksen taso on tarkoitus nostaa reiluun 2,8 miljardiin kruunuun vuonna 2020. Norjassa lisäykset tutkimukseen ja korkeakouluopetukseen merkitsevät ensi vuodelle 555 miljoonaa kruunua.

— Talouspolitiikan arviointineuvosto, OECD:n maaraportti, Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ovat kaikki todenneet, että Suomessa koulutukseen ja tutkimukseen kohdistuneet menoleikkaukset vaikuttavat negatiivisesti kasvun edellytyksiin. Nyt tämä viesti on otettava vakavasti ja suunta on käännettävä.

Sipilän hallitus asetti budjettiriihessä työryhmän valmistelemaan vaihtoehtoisia malleja osoittaa lisäresursseja korkeakoulujen tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. Professoriliitto katsoo, että suurimman osan pääomittamisesta tulee kohdistua yliopistoihin ja tutkimukseen. Asiasta on määrä päättää seuraavassa julkisen talouden suunnitelmassa ensi keväänä.


Professoriliiton hallituksen kokoonpano vuonna 2017

Professoriliiton valtuusto valitsi professori Kaarle Hämerin jatkamaan liiton puheenjohtajana kaudella 2017-2018. Varapuheenjohtajana jatkaa professori Jouni Kivistö-Rahnasto.

Liiton hallituksen kokoonpano vuonna 2017 on seuraava:

  • Puheenjohtaja
    Kaarle Hämeri (Helsingin yliopisto)
  • Varapuheenjohtajat
    Jouni Kivistö-Rahnasto (Tampereen teknillinen yliopisto)
    Maija S. Peltola (TYT)
Hallituksen jäsenHallituksen varajäsen
Hallituksen jäsen Marjukka Anttila
Tutkimuslaitokset
Hallituksen varajäsen Petri Mäntysaari
Svenska Handelshögskolan
Hallituksen jäsen Alfred Colpaert
Itä-Suomen yliopisto
Hallituksen varajäsen Tommi Sottinen
Vaasan yliopisto
Hallituksen jäsen Virpi Tuunainen
Aalto-yliopisto
Hallituksen varajäsen Riitta Brusila
Lapin yliopisto
Hallituksen jäsen Anne Kauppala
Taideyliopisto
Hallituksen varajäsen Marko Joas
Åbo Akademi
Hallituksen jäsen Eeva Moilanen
Tampereen yliopisto
Hallituksen varajäsen Juhani Hyvärinen
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Hallituksen jäsen Jukka Heikkilä
Turun yliopisto
Hallituksen varajäsen Aila-Leena Matthies
Jyväskylän yliopisto/yliopistokeskukset


Painetussa lehdessä sivu 13