Acatiimi on kolmen ammattijärjestön, Professoriliiton, Tieteentekijöiden ja Yliopistojen opetusalan liiton YLL:n jäsenille suunnattu lehti.  Vuonna 1997 perustettu Acatiimi ilmestyy painettuna 5–6 kertaa vuodessa, ja sen painosmäärä on 11 500. Tutustu lehden mediakorttiin.

Liittojen tiedot

Professoriliitto- Professorsförbundet r.y.

Professoriliitto edustaa professoreita, apulaisprofessoreita, tutkimusprofessoreita, tutkimusjohtajia, akateemisia johtajia jne. eli yliopistojen ja tutkimuslaitosten korkeimmissa opetus-, tutkimus- ja johtotehtävissä toimivia. Liitto edistää ja valvoo jäsenkunnan etuja palkkaukseen, palvelussuhteeseen, työnkuvaan ja työtehtäviin liittyvissä kysymyksissä. Edistämme tutkimuksen ja opetuksen vapautta, tutkimuksen ja opetuksen edellytysten parantamista sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kehittymistä.
www.professoriliitto.fi

Logo tieteentekijät.

Tieteentekijät – Forskarförbundet

Tieteentekijät on kaikkien tieteen tutkimuksen ja korkeakoulutuksen parissa työskentelevien liitto ja yliopistosektorin suurin ammattijärjestö. Jäsenemme työskentelevät korkeakoulu- ja tutkimussektorilla muun muassa tutkimus-, opetus-, suunnittelu-, tiedonhallinta- ja johtotehtävissä. Olemme Suomen johtava tutkitun tiedon puolustaja sekä tiedepolitiikan, tutkimustyön ja tieteentekemisen edunvalvoja.
www.tieteentekijat.fi

Logo Yliopistojen opetusalan liitto.

Yliopistojen opetusalan liitto YLL ry – Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten YLL

Yliopistojen opetusalan liitto YLL:n jäsenet ovat opettajia ja tutkijoita. YLL toimii erityisesti akateemisen keskiportaan eri opetuspainotteisissa tehtävissä toimivien edunvalvojana. Liitto pyrkii kehittämään näissä tehtävissä toimivien sopimusedunvalvontaa ja yliopistollisen koulutuksen ja tutkimus koulutuspoliittista edunvalvontaa.
www.yll.fi