Ett universitet som leds

Som mångårigt anställd vid Åbo Akademi var det en dramatisk dag när rektor Moira von Wright blev uppsagd med omedelbar verkan den 1 november förra året. Jag var ändå mer informerad än de flesta i och med mitt fackliga engagemang och min plats i Åbo Akademis universitetskollegium. Kan man avsätta rektor? Hur då? Och på vilka grunder?

Många av mina kollegor är inte särskilt insatta i universitetslagen. Några av de äldre minns en tid när rektor valdes av sina professorskollegor i konsistoriet som en slags primus inter pares. Så fungerar det inte längre. Idag är en styrelse ansvarig för universitetets ledning. Styrelsen anställer rektor som sköter det operativa ledarskapet vid universitetet.

Om styrelsen inte har förtroende kan styrelsen avsätta rektor med omedelbar verkan.

Det är gentemot styrelsen som rektor ska svara för sitt ledarskap. Om styrelsen har förtroende för ledarskapet så får rektor fortsätta leda universitetet. Om styrelsen inte har förtroende kan styrelsen avsätta rektor med omedelbar verkan. Det ska enligt lagen finnas godtagbar och grundad anledning till ett sådant beslut.

Moira von Wrights ledarskap togs flera gånger upp till diskussion inom universitetskollegiet och i dess offentliga protokoll kan man läsa vari problemen låg. Styrelsen tillsatte intern revision för att utreda osakligt bemötande av rektor gentemot några medarbetare. Med universitetskollegiets protokoll och internrevisionens rapport som underlag beslutade styrelsen att den inte längre hade förtroende för rektor.

Åbo Akademi blev det första universitetet i Finland att säga upp sin rektor.

Åbo Akademi blev det första universitetet i Finland att säga upp sin rektor. Det är förstås ett misslyckande, framförallt styrelsens misslyckande. Styrelsen är nu i processen att tillsätta en ny rektor. Man har säkert under hösten analyserat vad som gick fel i samband med den förra rekryteringen. I rekryteringar på den här nivån anlitas alltid professionella rekryteringsfirmor.

Kanske man ser över rutinerna och kravprofilerna för kommande rektorsval.

Senaste på svenska