Lainaa vain

Yliopistojen osalta neuvottelukevät on tältä kertaa käyty ja ratkaisu paketissa. Perhevapaauudistus tuli hoidetuksi työehtosopimukseen, mutta ilmaiseksi sitä ei saatu. Synnyttävälle vanhemmalle tuli raskausvapaaseen kolmen kuukauden työssäoloehto, ja irtisanoutuvat maksavat perhevapaista lomarahoillaan.

Kuntasektorin hylätyssä sovintoehdotuksessa perhevapaauudistus olisi rahoitettu muun ratkaisun päälle. Aika näyttää, miten kysymys perhevapaista taklataan muiden alojen neuvottelupöydissä.

Perhevapaauudistuksessa lainsäätäjän tahto oli lisätä tasa-arvoa, ja näin voikin nyt sanoa sovitun. Ei-synnyttävän vanhemman oikeutta vanhempainvapaaseen kasvatettiin merkittävästi. On kaikkien työntekijöiden oikeus pystyä keskittymään lapsen hoitoon, ja tärkeää on myös, että ei-synnyttävä vanhempi tätä oikeuttaan käyttää.

Tukeeko jokainen esi­henkilö alaistensa oikeutta perhevapaaseen?

Työelämän asenteet eivät kuitenkaan aina seuraa perässä. Tukeeko jokainen esihenkilö, osastonjohtaja ja dekaani alaistensa oikeutta perhevapaaseen? Vai vihjataanko, että uralla edetäkseen olisi parempi pitää vapaat minimissä? Entä onko työyhteisö kollegan perhevapaasta yksinomaan iloinen?

On syytä varmistaa, että kaikki tutkijan-, opettajan- ja asiantuntijahenkilöstön uramallit huomioivat perhevapaat ja että molempien vanhempien rooli tunnistetaan.

Asiantuntijatehtävässä pidemmän poissaolon korvaaminen ei ole yksioikoista.

Asiantuntijatehtävässä pidemmän poissaolon korvaaminen ei ole yksioikoista. Kollega harvoin pystyy paikkaamaan suoraan, eikä kollegalla välttämättä ole oman työsuunnitelmansa puitteissa mahdollisuuttakaan näin menetellä muuten kuin oman työnsä ohessa. Esihenkilötyöstä tulee entistä merkityksellisempää.

Yksiköiden käytänteet voivat toisinaan olla rajoittavia tekijöitä. Voisiko ajatella, että kurssi järjestettäisiin toisella tavalla sen sijaan, että se sälytettäisiin muiden hoidettavaksi, jos sen vakinainen pitäjä on estynyt sitä pitämästä? Onkin välttämätöntä, että esihenkilö ja yhteisö suunnittelevat työtä yhdessä.

On myös syytä ajatella, että jos perhevapaalla olevan opetusta siirretään toisten tehtäviksi, niistä tulee maksaa erikseen – olettaen, että työsuunnitelmasta ei aidosti voi ottaa mitään pois.

Luitko jo nämä?

  • Über Geld spricht man nicht, Geld hat man

    Otsikon saksankielinen, perinteinen sananlasku ”Rahasta ei puhuta, rahaa omistetaan” pätee suomalaisissa yliopistoissa harvinaisen heikosti. Rahasta puhutaan auliisti. Yleensä puhe on ennen kaikkea sen vähyydestä, uhkaavasta tulevasta vähyydestä tai sen käytön byrokraattisesta vaikeudesta.

  • Über Geld spricht man nicht, Geld hat man

    The traditional German saying in the title, “You do not talk about money, you have money”, applies remarkably poorly to the Finnish universities. Money is very generously talked about, usually relating to a lack of money, the looming threat of a lack of money, or the bureaucratic difficulty of using money.