Absolut yttrandefrihet

En av den moderna yttrandefrihetens grundläggande texter är John Miltons Areopagitica från 1644. I denna pamflett argumenterar Milton för tolerans och yttrandefrihet.

Text peter mickwitz

Areopagiticas inflytande har varit stort, bland annat syns spår av den i Förenta staternas konstitution och samma lands högsta domstol har flera gånger hävisat till Miltons text i sina domslut.

Anmärkningsvärt är därför att Milton i slutet av Areopagitica skriver:
I mean not tolerated Popery, and open superstition, which as it extirpats all religions and ­civill supremacies, so it self should be extirpate.


Vad Milton i all enkelhet säger är att yttrandefrihet skall gälla alla utom katoliker, toleransen skall gälla alla utom dem.


Varje fungerande samhälle består av gränser för vad man kan, får och bör göra som med­borgare. Också demokratiska, vad vi kallar fria, samhällen har dessa gränser.

Varje fungerande samhälle består av gränser för vad man kan, får och bör göra som med­borgare.

Vi lever inte i ett naturligt och absolut fritt tillstånd, allt vi gör regleras av lagar och regler, skrivna och oskrivna, som vi själva genom olika processer skapar.
Inte heller yttrandefriheten är en naturlag som är oberoende av oss och som vi därför kan hänvisa till som någonting absolut och oföränderligt.

Yttrandefrihet är en diskussion om vad yttrandefrihet skall vara; en diskussion som i sig hela tiden förändrar hur yttrandefrihet definieras. Det har aldrig funnits och kommer aldrig att finnas absolut yttrandefrihet, det har aldrig funnit ett samhälle som inte skulle ha satt gränser för vad som kan eller får yttras.

Det har aldrig funnits och kommer aldrig att finnas absolut yttrandefrihet.

Det är mot denna bakgrund vi bör läsa Miltons pamflett. För honom var dessa gränser sådana att yttrandefrihet inte gällde katoliker. Vilket är fel kan man ­tycka. Men det betyder inte att vi kan känna oss ­nöjda med hur mycket bättre vi själva är än Milton, för även vi och vårt samhälle har gränser för yttrandefrihet.

Vad yttrandefrihet är, vilka gränser för yttrandefriheten vi vill ha?

Vad som därför är viktigt är att frågan hålls öppen: vad yttrandefrihet är, vilka gränser för yttrandefriheten vi vill ha, är en ständigt pågående diskussion som i sig kräver yttrandefrihet.

Ämnen:

Senaste på svenska