Mål och medel klara – aktiv handling efterlyses

Universitetsindexet ingår fortfarande i den statliga budgeten, inga nedskärningar finns i sikte, och FoUI-lagen (lagen om forsknings-,  utvecklings- och innovationsverksamhet) ska verkställas. FoUI-finansieringsplanen bestämmer tyngdpunkterna i regeringsprogrammet såväl för nästa år som för regeringsprogrammets hela giltighetstid.

översättning leena-maija åberg-reinke

Detta syns i budgeten för år 2024, då de offentliga FoUI-utgifterna kommer att öka med cirka 280 miljoner euro inom undervisnings- och kulturministeriets samt arbets- och näringsministeriets förvaltningsområden. I utdelningen prioriteras Business Finlands FoUI-medel, universitetens pilotprojekt som siktar på ett tusen disputerade speciellt i branscher med anknytning till Finlands Akademis flaggskepp, motfinansieringen i EU-projekt, kvantdatorn samt en ökad forskningsinsats inom social- och hälsovårdssektorn.

FoUI-finansiering kanaliseras även till branscher inom social- och hälsovårdsministeriet samt jord- och skogsbruksministeriet.

Det är möjligt att öka FoUI-utgifterna endast om företag investerar dubbelt så mycket i dem som staten gör. Därmed ökar företagens möjligheter till finansiering och FoUI-samarbete men erbjuder också samtidigt märkbara FoUI-skattelättnader. Trots alla stödformer finns det stora skillnader i företagens och FoUI-verksamhetsområdenas FoUI-intensitet.

Visst kommer man med tillhjälp av FoUI-finansieringsplanen att rätta till FoUI-nivån som länge halkat efter, men det finns förändringsbehov i hela forsknings- och innovationssystemet. Världen och det finska samhället behöver nytänk när det gäller produkter och serviceformer. Utvecklingen och implementeringen efterlyser mer produktiva och engagerande, forskningsbaserade verksamhetsformer för att undvika biverkningar som kan vara skadliga för miljön eller människornas välmående.

Det är två saker som väcker frågor: Jämfört med tidigare finns det i högskolorna en fjärdedel fler studerande, tack vare en tidsbunden finansiering av fler startplatser. Samtidigt försvagas studerandenas utkomst på grund av högre kostnadsnivå och nedskärningar i olika stödformer.

På vilket sätt kan vi akademiker hjälpa studerandena i denna situation? Måhända med mer personlig handledning, eller genom att ta dem med i FoUI- och företagssamarbetet?  Målsättningarna börjar klarna, men hur och vem ska sköta detta inom universitetsfältet?

Nu om någonsin behövs god vilja, uppfinningsrikedom och enklare verksamhetsmodeller, så att vi ska kunna klara av de kommande tilläggsuppgifterna. Detta bör synas i form av väl ledd verksamhet och premiering.

Senaste på svenska