Tavoitteet ja keinot selvillä – tekemistä vaille valmis

Valtion budjetissa yliopistoindeksi pysyy, leikkauksia ei ole näköpiirissä ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio­laki (TKI-erillislaki) pannaan täytäntöön.

TKI-rahoitussuunnitelma määrittelee hallitusohjelman painotukset paitsi ensi vuodelle myös osaltaan koko hallitusohjelman ajaksi. Tämä näkyy vuoden 2024 budjetissa, jossa julkiset TKI-menot lisääntyvät opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonaloilla noin 280 miljoonalla eurolla.

Suurimpina kohteina ovat Business Finlandin TKI-varat, yliopistojen tuhannen väitelleen koulutuspilotti erityisesti Suomen Akatemian lippulaivoihin liittyvillä aloilla, vastin­rahoitus EU-hankkeille, kvanttitietokone ja korkeakoulutasoisen sosiaali- ja terveydenhuoltotutkimuksen kasvattaminen. TKI-rahoitusta kanavoidaan myös sosiaali- ja terveysministeriön, ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön aloille.

TKI-menolisäykset ovat mahdollisia vain, jos yritykset investoivat niihin kaksin verroin enemmän kuin valtio. Runsaiden rahoitus- ja TKI-yhteistyömahdollisuuksien lisäksi yritysten käytettävissä on merkittäviä TKI-verohuojennuksia.

Tuista huolimatta yritysten ja toimi­alojen välillä on suuria TKI-intensiteetin eroja. Vaikka TKI-rahoitussuunnitelmalla korjataan TKI-tason jälkeenjääneisyyttä, koko tutkimus- ja innovaatiojärjestelmään kohdistuu muutostarpeita.

Maailma ja suomalainen yhteiskunta tarvitsevat uudella tavalla ajateltuja tuotteita ja palveluita. Kehittämiseen ja käyttöönottoon kaivataan tuottavampia ja osallistavampia, tutkittuja toimintatapoja ympäristölle tai ihmisten hyvinvoinnille haitallisten sivuvaikutusten välttämiseksi.

Kaksi asiaa mietityttää: Korkeakouluissa on neljännes aiempaa enemmän perustutkinto-opiskelijoita aloituspaikkojen määräaikaisen rahoituksen vuoksi. Samalla opiskelijoiden toimeentulo heikkenee kustannustason nousun ja tukien leikkauksen jäljiltä.

Millä tavalla me akateemiset voimme auttaa opiskelijoita tässä tilanteessa? Henkilökohtaisemmalla ohjauksella, TKI- ja yritysyhteistyöhön mukaan ottamalla, kenties? Tavoitteet alkavat kirkastua, mutta miten ja kuka tämän yliopistokentässä tekee?

Nyt jos koskaan tarvitaan hyvää tahtoa, kekseliäisyyttä ja toiminnan yksinkertaistamista, jotta selviämme tulevista lisätehtävistä. Sen tulee näkyä hyvin johdettuna toimintana ja palkitsemisessa.

Luitko jo nämä?