Mitkä ovat määräaikaisen työntekijän oikeudet?

Määräaikaiset työsuhteet ovat yleisiä akateemisen opetus- ja tutkimushenkilöstön joukossa. Tieteentekijöiden juristi Veera Keski-Säntti kertoo, mitä asioita määräaikaisuuksista yleisimmin kysytään.

Teksti eeva ylitalo kuva milla talassalo ja istock

Mikä on yleisin kysymys, joka nousee esiin määräaikaisista työsuhteista puhuttaessa?
Eniten kysymyksiä tulee määräaikaisuuden perusteista. Olisi tärkeää huomata, että määräaikaisuuden peruste kirjataan työsopimukseen. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi sijaisuus tai jokin työprojekti. Ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana.

Missä asioissa määräaikaisen ­työntekijän kannattaa olla erityisen ­tarkkana työsopimusta tehdessä?
Tärkeä sovittava asia on työsuhteen päättymisajankohta. Tämä tulisi määritellä työsopimuksessa mahdollisimman tarkasti. Työsopimuksessa voi olla työsuhteen päättymis­päivämäärä, tai päättymisen voi sitoa esimerkiksi projektin valmistumiseen tai sijaisuuden päättymiseen.

Toinen asia, josta kannattaa sopia työsopimuksessa kirjallisesti, on koe­aika. Työsuhteen alkuun voi sisältyä koeaika, mutta siitä on sovittava erikseen työnantajan kanssa. Jos määräaikaisia työsopimuksia on monta peräkkäin, koeaika voi sisältyä vain ensimmäiseen määräaikaisuuteen, mikäli työntekijä tekee ketjutettujen määräaikaisten työsopimusten perusteella samoja tai samankaltaisia työtehtäviä.

Koeajan pituus voi olla korkeintaan puolet määräaikaisen työsuhteen kestosta, mutta kuitenkin enintään kuusi kuukautta. Kahdeksan kuukauden määräaikaisessa työ­suhteessa koeaika voisi siis olla korkeintaan neljä kuukautta. Koeajan aikana työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa ilman irtisanomis­aikaa. Koeaikaa on tietyin edellytyksin mahdollista pidentää, jos työntekijä on perhevapaalla tai sairauslomalla koeajan aikana. Määräaikaisissa työsuhteissa koeajan pituus saa kuitenkin pidennyksineen olla enintään puolet työsopimuksen kestosta.

Voiko määräaikaisessa työsuhteessa jäädä vanhempainvapaalle tai ­sairauslomalle?
Voi jäädä. Tuleva vanhempain­vapaa tai sairausloma ei saa olla syrjimisperuste työhönotossa, vaan hakijaa on kohdeltava työhön­ottotilanteessa samanarvoisesti kuin hakijaa, joka ei olisi jäämässä vapaalle. Nämä seikat eivät myöskään voi olla perusteena työsuhteen uusimatta jättämiselle.
Sairausloma tai vanhempainvapaa ei automaattisesti pidennä määräaikaista työsuhdetta.

Kertyykö määräaikaisessa työsuhteessa lomaa tai lomarahaa?
Vuosilomaa kertyy samalla tavoin kuin vakituisessa työsuhteessa, vuosilomalain ja työehtosopimuksen mukaisesti. Lomaraha määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti. Mikäli määräaikaisen työsuhteen aikana ei ehdi pitää siitä kertynyttä vuosilomaa työsuhteen lyhyen keston takia, pitämätön loma maksetaan lomakorvauksena työsuhteen päättyessä. Työsuhteen osapuolet voivat myös sopia, että kertyneet lomat pidetään seuraavan työsuhteen aikana, jos määräaikaisuuksia on useita peräkkäin.

Mitä oikeuksia määräaikaisessa ­työsuhteessa olevalla työntekijällä on? Työsopimuslain mukaan määräaikaisten työntekijöiden työehdot eivät saa olla epäedullisempia kuin vakituisten työntekijöiden, ellei se ole perusteltua asiallisista syistä. Määrä­aikaista työntekijää koskevat siis samat oikeudet ja edut kuin saman työnantajan vakituisia työntekijöitä. Lisäksi työsuhteen kestoon liittyvät etuudet pitää laskea niin, että niissä huomioidaan kaikista peräkkäisistä määrä­aikaisuuksista yhteensä kertyvä työsuhteen kesto. Lisäksi määräaikaisten työsopimusten perusteella työskentelevien työntekijöiden palkkakehityksen tulee vastata vakituisten työntekijöiden palkkakehitystä

Voiko määräaikaisesta työsuhteesta lomauttaa?
Pääsääntöisesti ei. Mikäli määräaikaisen työ­sopimuksen perusteena on sijaisuus, määräaikaisen työntekijän voi lomauttaa siinä tapauksessa, että perusteet lomautukselle täyttyvät siinä tehtävässä, jossa hän on sijaisena.

Vastaajana

OTM Veera Keski-Säntti, Tieteetekijät
juristi

Asiasanat:

Luitko jo nämä?