Kohti oikeudenmukaisempaa johtamista

Professori Pekka Mattila esitteli hiljattain havaintojaan hyvästä johtamisesta. Yksi hänen mainitsemistaan hyvän johtamisen merkeistä on pyrkimys oikeudenmukaisuuteen.

Teksti marjo-riitta diehl kuva heli sorjonen photography

Oikeudenmukaisuus nimetään yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä, joita työntekijät arvostavat. Se on syy sille, miksi työpaikoilla viihdytään, tai sille, miksi niistä lähdetään. Epäoikeudenmukaisuus suututtaa, pitää hereillä aamuyön tunteina ja pahimmillaan katkeroittaa tai sairastuttaa. Sivustakatsojiakin puhututtaa selän takana, luottamus murenee ja työilmapiiri kärsii.  

Miksi pelkkä pyrkimys oikeudenmukaisuuteen riittää hyvän johtamisen tai esihenkilötyön määrittäjäksi? 

Paljon hyvää saa varmistettua miettimällä päätöksenteon prosessit kuntoon ja suunnittelemalla etuisuuksien jakamisen periaatteet reilusti. Korjausaskelia voidaan ja pitää tehdä, kun huomataan ongelmia. Haasteellisempaa on varmistaa, että työntekijät kokevat arjen esihenkilötyön ja kohtaamiset sekä kommunikoinnin oikeudenmukaiseksi. 

Oikeudenmukaisuus on vaikea laji. Paljon siitä määrittyy katsojan silmässä. On kiire, ja esihenkilöt ovat odotusten ja vaatimusten ristitulessa. Yhden epäoikeudenmukaisuuden kokemus voi olla toisen yksilöllisen tarpeen huomioimista. Pieneltä tuntuvalla päätöksellä voi olla suuri merkitys. Jotkut jäävät miettimään sivulauseen painotuksia, toiset eivät vähästä säikähdä. 

Oikeudenmukaisuudessa ollaan pitkällä, jos työpaikan peruspelisäännöt ovat kunnossa, ja esihenkilö voi reflektoida omaa työtään ja kohtaamisiaan alaistensa kanssa. Millainen esihenkilö haluan olla? Millaisesta vinkkelistä ympärilläni olevat ihmiset katsovat johtamistani? Miten sanani ja tekoni vaikuttuvat alaisiini ja heidän työhönsä, miten niitä saatetaan eri positioista tulkita? Miten viestin etenkin hankalista asioista? Luottamus toimii oikeudenmukaisuuden aisaparina. Työntekijät eivät aina tiedä syitä ja perusteluja päätöksille ja teoille, ja joskus kulmakurvat kohoavat esihenkilöiden tekemisiä ja sanomisia kyseenalaistaen. Kun johtaja on kuitenkin osoittanut pyrkivänsä oikeudenmukaisuuteen, työntekijät voivat luottaa siihen, että vaikeidenkin päätösten, tekojen ja sanojen takana on hyvä tahto. Tietoinen pyrkimys oikeudenmukaisuuteen riittää.

Luitko jo nämä?