Från tillhörighet till påverkan? Med gemenskap som resurs

Medlemmarna är den resurs vars synlighet i sista hand avgör vilken effekt fackförbundens åtgärder har.

Översättning leena-maija åberg-reinke

Den nuvarande svåra situationen på arbetsmarknaden utgör en utmaning för våra medlemmar: vilken effekt har de planerade försämringarna, och hurdana organisatoriska åtgärder upplever medlemmarna som motiverande? Vilka möjligheter till påverkan har våra medlemmar?

Den som arbetar i en expertroll upplever möjligen att försämringarna inte gäller just hens arbete: hen är ju inte sjuk på arbetstid, lönen är ju bara en trevlig krydda i det intressanta arbetet, och till och med visstidsanställningarna har fortsatt mer eller mindre utan avbrott. Ändå ligger det aldrig i den anställdas intresse om man genom lagstiftning försöker styra arbetsmarknadsmönstren – därför har också förbunden skridit till åtgärder för att kunna påverka dessa mönster.

Behovet av att bli hörd är ett grundläggande behov hos människan. Förbunden bör absolut inte bara höra utan också aktivt lyssna på vad medlemmarna har att säga gällande arbetsförhållandena, välmåendet på arbetsplatsen och anställningsförhållandena. Av de aktiva i lokala fackföreningar får vi värdefull information om det aktuella läget, men lika viktigt är det att nå radmedlemmarna och fråga dem direkt vad de tänker och hur de vill påverka de frågor som förbundet borde driva.

Ibland kan den som arbetar i en expertroll ha en felaktig uppfattning om att hen skulle ha en likvärdig förhandlingsposition med arbetsgivaren, eller att det skulle föras faktiska förhandlingar gällande anställningsvillkoren. Detta förekommer sällan om någonsin inom universitetssektorn. Just därför är de tjänster som förbundet erbjuder värdefulla: såväl förtroendemännen som förbundets jurister och arbetslivsservice står till ditt förfogande. Tillsammans är vi starkare.

Senaste på svenska