Milloin pääluottamusmieheen kannattaa olla yhteydessä?

Pääluottamusmiehen työlistalla ovat esimerkiksi monet työsuhteisiin liittyvät kysymykset. Myös määräaikaisiin työsopimuksiin liittyvät asiat ovat usein luottamusmiesten agendalla.

Teksti samppa haapio kuva istock

Miten luottamusmiestoiminta on organisoitu Helsingin yliopistossa ja millainen on luottamusmiesten työnjako, Helsingin yliopiston pääluottamusmies Tiina ­Niklander?

JUKOlla (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestöllä) on neljä pääluottamusmiestä Helsingin yliopiston toimipisteissä. Kaikilla neuvottelujärjestöillä heitä on yhteensä seitsemän. Kaikkiaan luottamusmiehiä on yli kolmekymmentä, joista JUKOlla on 22. Helsingin yliopiston 11:ssä eri tiedekunnassa ja lukuisissa erillislaitoksissa on yhteensä yli 8 000 työntekijää.

Pääluottamusmiehet hoitavat käytännössä kaikki viralliset neuvottelut työnantajan kanssa, kuten esimerkiksi muutos- ja mahdolliset paikallisneuvottelut. Luottamusmiehet osallis­tuvat yhteistoimintakokouksiin, mutta he toimivat pääasiassa omassa paikallisessa yhteisössään. Heille ei ole varattu kovinkaan paljon työaikaa luottamusmiestehtävän hoitoon, mikä ymmärrettävästi rajoittaa aktiivisuutta.

Millaisia tapauksia olet viime aikoina käsitellyt?

Tyypillisimpiä tilanteita ovat erilaiset työsuhteeseen liittyvät kysymykset, kuten määräaikaisuuden perusteet. Luottamusmieheltä kysytään esimerkiksi sitä, pitäisikö työsuhteen olla määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva. Joitakin muita työsopimuksen tulkintoihin liittyviä kiistoja on silloin tällöin.

Työnantajan tiukka tulkinta sairausajan palkanmaksusta on johtanut välillä ikäviin tilanteisiin. Neuvotteluissa työnantaja ei ole ollut halukas joustamaan näkemyksistään. Muita palkanmaksuun liittyviä erimielisyyksiä on äärimmäisen vähän. 

Millainen neuvotteluyhteys työnantajaan on?

Tällä hetkellä neuvotteluyhteys työnantajan kanssa on toimiva. Pystymme nostamaan esille vaikeitakin asioita ja erilaisia näkökulmia. Aina niitä ei kuunnella, mutta sekin on aika normaalia.

Milloin kannattaa olla yhteydessä luottamusmieheen? Millaisissa asioissa hän auttaa?

Luottamusmieheen on syytä olla yhteydessä heti, jos alkaa mietityttää, onko kaikki ihan kunnossa. Kannattaa myös itse lukea työehtosopimusta.

Luottamusmiehiä pyydetään aika ajoin kuulemistilaisuuksiin, joissa työnantaja harkitsee esimerkiksi varoituksen antamista. Pääluottamusmies on paikalla erityisesti silloin, kun asia liittyy esimerkiksi epäasialliseen käyttäytymiseen, koska tyypillisesti työntekijän on hankalampi vastata sellaisiin syytöksiin. Jos taas asia liittyy esimerkiksi työtehtävien hoitoon, luottamusmiestä pyydetään paikalle harvoin. 

Kuinka hyvin työntekijät tuntevat työehtosopimuksen?

Henkilöstö tuntee työehtosopimuksen varsin huonosti. Toisaalta työsopimuksissa ei ole tullut vastaan työehtosopimuksien vastaisia elementtejä, joten esihenkilöiden ei ole edes helppo toimia TESin vastaisesti. 

Yliopistoissa työskentelee tyypillisesti paljon kansainvälistä henkilöstöä. Kielitaito voi olla puutteellinen, työkulttuuria ei tunneta, ja työehtosopimus voi ylipäätään olla käsitteenä vieras. Suomalainen sopimusteksti ei välttämättä avaudu aivan helposti toisesta kulttuurista tulevalle henkilölle, vaikka toki akateemisesti koulutetuilla on hyvät valmiudet lukea haastavampiakin tekstejä.

Mitä vinkkaisit henkilölle, joka harkitsee luottamusmieheksi lähtemistä?

Luottamusmieheksi kannattaa ehdottomasti ryhtyä, jos yhtään kiinnostaa yhteisten asioiden ajaminen, työsuhteen ehdot tai yliopiston toimintaorganisaatio. Minäkin jään jossain kohtaa pois tehtävästä, joten tässäkin olisi pian pesti auki. Ensi syksynä on vaalit, joten mukaan pääsee heti seuraavan vuoden alusta. Luottamusmiesten kausi on kaksivuotinen.

Asiasanat:

Luitko jo nämä?