Bara till låns

För universitetens del är vårens underhandlingar slutförda och avtalet därmed klappat och klart. I kollektivavtalet ingår också familjeledighetsreformen, men detta kom inte gratis. Kravet på anställningstid för den förälder som föder barnet är nu tre månader, och de som säger upp sig betalar för familjeledigheterna med sina semesterpengar. 

I det förkastade förlikningsförslaget för den kommunala sektorn skulle familjeledighetsreformen ha fått sin finansiering utöver det ordinarie avtalet. Tiden visar hur frågan om familjeledigheter kommer att tacklas vid förhandlingsborden för de övriga branscherna. 

I och med familjeledighetsreformen ville lagstiftaren öka jämställdheten, och vi kan väl säga att så har det nu blivit. Den andra förälderns rätt till föräldraledighet utvidgades avsevärt. Alla anställda har rätt att kunna koncentrera sig till att sköta barnet. Det är också viktigt att den andra föräldern utnyttjar denna rättighet. 

Stödjer varje enhetschef, avdelningschef och dekan sina underordnades rätt till familjeledighet?

Attityderna i arbetslivet förändras dock inte i en handvändning. Stödjer varje enhetschef, avdelningschef och dekan sina underordnades rätt till familjeledighet? Eller förekommer det antydningar att om man vill avancera i karriären är det bäst att hålla så litet ledigheter som möjligt? Och är arbetsenheten bara glad över kollegans familjeledighet? 

Det ska säkerställas att familjeledigheterna beaktas i alla karriärmodeller som gäller forskare, lärare och experter, och att båda föräldrarnas roll erkänns. 

I en expertuppgift är det dock inte helt problemfritt att ersätta en längre frånvaro.

I en expertuppgift är det dock inte helt problemfritt att ersätta en längre frånvaro. Det är sällan en kollega utan vidare kan fungera som ersättare, och det är inte självklart att kollegan ens har möjlighet att göra det inom ramen för sin egen arbetsplan, vilket sedan leder till extra arbete för hen. Chefens roll accentueras allt mer. 

Ibland kan praxisen i olika enheter sätta käppar i hjulen. Kunde kursen kanske ordnas på ett annat sätt i stället för att vältra över ansvaret för kursen på någon annan, ifall den ordinarie läraren är förhindrad? Det är absolut nödvändigt att arbetet planeras i samarbete mellan chef och hela enheten.  

Det finns också skäl att hålla i minnet att om en föräldraledig persons undervisning axlas på andra, ska dessa få skälig ersättning – förutsatt att det faktiskt inte går att lämna bort något annat i deras arbetsplan. 

Svensk översättning: Leena-Maija Åberg-Reinke 

Senaste på svenska