Tutkijasta erityisasiantuntijaksi

Pitkän yliopistouran tehnyt yhteiskuntatieteiden tohtori Petri Koikkalainen siirtyi Team Finland Knowledge -verkoston erityisasiantuntijaksi Yhdysvaltoihin. Uusi ura Washington D.C.:ssä on auttanut katsomaan yliopistomaailmaa uusin silmin.

Teksti pi mäkilä kuva opetus- ja kulttuuriministeriö

Työpaikkailmoitus Team Finland Knowledge -verkoston Washington D.C:n tukikohtaan haettavasta erityisasiantuntijan paikasta osui Petri Koikkalaisen silmiin sattumalta. Koikkalaisella oli takanaan parinkymmenen vuoden työura Lapin yliopistossa, eikä tarkoituksena ollut varsinaisesti vaihtaa työpaikkaa. Seikkailunhalu kuitenkin vei voiton.

Päätökseen vaikutti myös se, että haettava paikka sijaitsi Suomen edustustossa, jossa Koikkalainen oli ollut aikanaan työharjoittelussa.

”Harjoittelusta oli hyvät muistot. Lisäksi työurani alkoi olla siinä vaiheessa, että ajattelin, että myöhemmin voisi harmittaa, jos en vastaisi ilmoitukseen.”

Jo hakuprosessin aikana selvisi, ettei uusi työ tarkoittaisi kokonaan vanhan työn hylkäämistä.

Jo hakuprosessin aikana selvisi, ettei uusi työ tarkoittaisi kokonaan vanhan työn hylkäämistä.

”Toimin viitisen vuotta ennen lähtöä tutkimuksesta vastaavana varadekaanina, ja työhöni sisältyi paitsi tutkimuksen tukemista myös esimerkiksi yritysyhteistyön ja erilaisten mahdollisuuksien etsimistä. Huomasin, että jos saisin paikan, jatkaisin tavallaan samaa työtä, mutta tekisin sitä hiukan eri näkökulmasta ja toiselle työnantajalle.”

Katse kahteen suuntaan – Suomeen ja Yhdysvaltoihin

Käytännössä TFK-verkoston erityisasiantuntijan tehtäviin kuuluu kohdemaan, Koikkalaisen tapauksessa Yhdysvaltojen, tiede- ja korkeakoulupolitiikan seuraaminen ja toisaalta suomalaisten verkostoitumisessa auttaminen.

”Tässä on koko ajan katsottava kahteen suuntaan: vaikka seuraan Yhdysvaltoja, katson Suomeen päin.”

Yliopistolla työskentelyyn verrattuna erityisasiantuntijana toimiminen on vaatinut uusien työskentelytapojen omaksumista.

”Työrytmi ja rinnakkaisten prosessien määrä on täällä erilaista. Yliopistomaailmassa tottuu helposti olemaan ikään kuin koko ajan töissä. Täällä työ on hyvin hektistä, joten työajoista on pakko pitää kiinni, jotta ehtii välillä palautuakin.”

Tiedemaailma avautuu uudesta näkökulmasta

Yhdysvaltojen tiede- ja tutkimuskentän seuraamista Koikkalainen pitää äärimmäisen kiinnostavana.

”Suomessa yliopistolta käsin katsottuna tiedettä pidetään helposti eräänlaisena saarekkeena. Täällä tieteen tutkimuksen kenttä kytkeytyy yleensä voimakkaasti poliittiseen keskusteluun. Tieteen ja tutkimuksen merkityksen ymmärtää siksi täältä katsottuna hieman eri tavalla.”

Team Finland Knowledge -verkoston erityis­asiantuntijan työtehtävät ovat viiden vuoden määräaikaisuuksia. Petri Koikkalainen uskoo, että tiedepolitiikan seuraamisesta on hyötyä myös jatkossa omalla tutkimus­uralla.

”Saan täältä varmasti uutta tietoa, ja tällaisessa tehtävässä ymmärrys tutkimuksen mahdollisuuksista ja kansainvälisistä verkostoista syvenee vääjäämättä. Toisaalta viisi vuotta on pitkä aika olla pois tutkijan roolista. Joudun varmasti kirimään, jotta pääsen taas tämän jälkeen yliopistomaailmaan kiinni.”

TFK-verkosto tukee suomalaisen tutkimuksen kansainvälistymistä

Team Finland Knowledge -verkoston tarkoituksena on tukea ja lisätä suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansain­välistymistä. Vuonna 2017 luotuun verkostoon kuuluu yhdeksän korkeakoulu- ja tiedepolitiikan erityisasiantuntijaa, jotka toimivat ympäri maailmaa aina Washingtonista New Delhiin ja Pekingistä Pretoriaan.

Ensimmäiset erityisasiantuntijatehtävät avautuivat vuonna 2018 ja seuraavat vuosi tämän jälkeen. Erityisasiantuntijoiden asemapaikat on valittu suoraan sen mukaan, että ne hyödyttävät korkeakouluja ja tukevat tutkimustyötä mahdollisimman laajalti.

”Team Finland -verkosto tekee nimenomaan viennin edistämistä ja maakuvatyötä, ja TFK:n eritysasiantuntijat taas tuovat tähän oman osaamisensa ja verkostonsa. Kun huippututkimus ja yritystoiminta etenevät käsi kädessä, kaikki voittavat”, kertoo opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Tänä vuonna TFK-verkoston toiminta laajentui yhden erityisasiantuntijan verran, kun verkoston yhdeksäs asemapaikka avautui Lontoossa. Verkoston toimipaikat ovat muutenkin vaihtuneet tarpeiden muuttuessa.

”Parhaillaan rekrytoimme erityisasiantun­tijaa Los Angelesiin ja São Pauloon ja toivomme, että saamme toiminnan alkamaan kummassakin syksyn aikana.”

Vihma-Purovaaran mukaan toiminta voi laajentua jatkossakin, jos korkeakoulut kokevat sille tarvetta.

”Varmasti jossain vaiheessa keskustelemme tästä tarkemmin korkeakoulujen kanssa, ja toivottavasti pääsemme tekemään myös väliarviointia verkoston vaikuttavuudesta.”

Asiasanat:

Luitko jo nämä?