Hyvin tehty, arvon akateemiset

Viime pääkirjoituksessani ounastelin edellisellä TES-kierroksella sovitun palkankorotusoption lunastamista. Oikeudenmukaisuuden vaatimus nousee kevään kierroksella muiden liittojen sopimista palkankorotuksista ostovoiman säilyttämiseksi sekä edellisen kauden maltillisesta palkkaratkaisusta..

Tuottavuu­den paraneminen on jatkunut, ja yliopistolaiset ovat tehneet tärkeää ja näkyvää työtä tieteen, sivistyksen ja yhteiskunnan eteen. Yhteistyö kaikkien osapuolten kanssa on taas alkanut sujua mallikkaasti. Tieteen instituutioita kuunnellaan ja arvostetaan, olemmehan tutkitusti kolmen luotetuimman instituution joukossa Suomessa ja tieteelle myönteisin maa Euroopassa. 


Yliopistolaisten tinkimätön sivistyksen puolustus, yhteisrintama tutkimus- ja koulutusleikkausten vastustamisessa ja jatkuva joustaminen ovat olleet ratkaisevassa asemassa. Kymmeniin vuosiin merkittävin ohjelma tietämisen ja osaamisen kohentamiseksi on käynnistynyt: erillislaki TKI-rahoituksen kasvattamiseksi hyväksyttiin yritysten TKI-verovähennysoikeuden laajentamisen kanssa vuoden vaihteessa. Parlamentaarinen TKI-työryhmä jatkaa ohjelman seuraamista, ja maamme seuraava hallitus asettaa lähivuosien konkreettiset askelmerkit TKI-rahoitussuunnitelmallaan.  

Yhteistyö kaikkien osapuolten kanssa on sujunut mallikkaasti.


TKI-ohjelman kannalta mittaamattoman tärkeää on ollut poliitikkojen havahtuminen tutkitun tiedon tarpeellisuuteen. Sekä EU:n että yritysten investoinnit kiertotalouteen, digitalisoimiseen ja fossiilisesta energiasta luopumiseen ovat olleet merkittäviä. Tulevat hallitukset löytävät pöydältään kansalaisten eriarvoistumisen, koulutustason laskun ja luontokadon.

Ongelmien korjaaminen onnistuu vain tutkitulla tiedolla, korkeatasoisella osaamisella ja saumattomalla yhteistyöllä. Meidän yliopistolaisten antaumukselliselle työlle ja kyvyille on todellakin tarvetta. 

Meidän yliopistolaisten antaumukselliselle työlle ja kyvyille on todellakin tarvetta. 


Olemme pitäneet yliopistot ja tutkimuslaitokset käynnissä siirtymällä uusiin tapoihin opiskella ja tutkia. Olemme tukeneet opiskelijoita etäopiskelun auvoissa ja alhoissa ja valistaneet Suomen Akatemian ja Business Finlandin myöntövaltuuksien leikkausten haitallisuudesta. Tyydyimme maltilliseen palkkaratkaisuun yhteiskunnan tueksi vuonna 2022.

Olen vahvasti sitä mieltä, että olemme palkankorotuksemme todellakin ansainneet, kuten muutkin. 

Luitko jo nämä?

Väl gjort, ärade akademiker

I min senaste ledare antydde jag att vi sannolikt skulle behöva underhandla om löneförhöjningar på nytt eftersom vår produktivitet har ökat och den tidigare löneuppgörelsen upplevts som orättvis. Kravet på rättvisa baserar sig dels på de löneförhöjningar som andra förbund under vårens förhandlingar har kommit överens om för att bibehålla köpkraften, dels på den moderata löneuppgörelsen i samband med förra rundan.

Well done, dear academics

In my last editorial, I pondered the redemption of the pay raise option that was agreed upon in the last round of collective bargaining agreements, for reasons of fairness and productivity. The fairness demand is increased this spring based on the pay raises negotiated by other unions to retain purchasing power, as well as the moderate salary solution.