Miten kannattaa toimia tessittömän työnantajan kanssa?

Kun työnantaja ei kuulu työehtosopimuksen piiriin, työsopimuksen teossa on oltava huolellinen. Apua työehdoista sopimiseen saa omasta liitosta.

Teksti Eeva ylitalo kuva istock

Mikä merkitys tessillä on työsuhteen solmimisessa, Tieteentekijöiden liiton lakimies Esa Schön?

Työehtosopimus eli TES on sopimus, jonka työntekijää edustava ammattiliitto ja työnantajaa edustava työnantajaliitto ovat neuvotelleet. Työehtosopimus varmistaa työntekijälle laissa määriteltyä paremmat oikeudet työelämässä. Työehtosopimuksessa on määritelty esimerkiksi alan palkoista ja palkankorotuksista, minimipalkoista, työajoista, lomista ja lomarahoista. TES määrittää myös palkalliset sairauslomat, perhevapaat ja henkilöstön edustusjärjestelmän.


Jos työehtosopimus on yleissitova, alalla toimivan työnantajan on noudatettava sitä vähimmäistasonaan solmimissaan työsopimuksissa. Yleissitovat työehtosopimukset on listattu Finlexin säädöstietopankkiin.

Miten kannattaa toimia, jos on ­solmimassa työsuhteen työnantajan kanssa, jolla ei ole voimassa olevaa TES-sopimusta? Minkälaisiin asioihin tulee erityisesti kiinnittää huomiota?

Työehtosopimuksessa sovitaan yleensä esimerkiksi palkoista ja palkankorotuksista, työajoista, lomista ja lomarahoista. TES määrittää myös palkalliset sairauslomat, perhe­vapaat ja henkilöstön edustusjärjestelmän.


Jos työnantajaa sitovaa työehtosopimusta ei ole voimassa, kaikki pohjautuu henkilö­kohtaiseen työsopimukseen. Kaikista työsuhdetta koskevista asioista pitää siis sopia siinä. Työsopimus kannattaa tehdä aina kirjallisena, myös niissä tapauksissa, joissa TES on olemassa. Näin säilyy muistissa, mitä on sovittu.


Työsopimukseen pitää kirjata esimerkiksi, miten palkankorotukset ja palkka määräytyvät, sopia lomarahasta ja sairausajan palkasta sekä perhevapaan aikaisesta palkanmaksu­velvollisuudesta.

Minkä verran liittoon tulee kysymyksiä koskien työnantajaa, joka ei ole tessin piirissä? Millaisia tapauksia nämä ­yleisimmin ovat?

Tieteentekijöillä tämä ei ole kovin yleistä. ­Lähinnä tämä voi koskea pieniä yhdistyksiä tai yrityksiä, joissa ei ole työehtosopimusta, mutta joissa työskentelee jäseniämme.

Millaisissa tilanteissa voi tulla ­ongelmia tessittömän työnantajan kanssa, jos asioita ei ole määritelty kunnolla ­työsopimuksessa?

Työsuhteen päättämistilanteet ja työsuhteen ehdot voivat aiheuttaa ongelmia. Siitä, mitä on sovittu, voi olla epäselvyyksiä. Liitolta saatetaan kysyä neuvoa myös tilanteessa, jossa työnantaja haluaisi muuttaa työsuhteen ehtoja. Liitosta saa neuvoja, miten tällaisessa ­tilanteessa kannattaa toimia. Liiton palveluita kannattaa hyödyntää myös sopimuksen tekovaiheessa. Tarkastelemme ja kommentoimme mielellämme työsopimuksia. Tällöin erimielisyyksiä ei todennäköisesti tulekaan, ja vältytään tulkintaepäselvyyksiltä ja -riidoilta. Sopimuksen muuttaminen jälkikäteen on yleensä huomattavasti vaikeampaa.

Asiasanat:

Luitko jo nämä?