Väl gjort, ärade akademiker

I min senaste ledare antydde jag att vi sannolikt skulle behöva underhandla om löneförhöjningar på nytt eftersom vår produktivitet har ökat och den tidigare löneuppgörelsen upplevts som orättvis. Kravet på rättvisa baserar sig dels på de löneförhöjningar som andra förbund under vårens förhandlingar har kommit överens om för att bibehålla köpkraften, dels på den moderata…

Översättning Leena-Maija Åberg-Reinke

Produktiviteten har ökat ytterligare, och under de senaste åren har universitetsanställda gjort ett viktigt och synligt arbete för vetenskap, bildning och samhälle. Samarbetet med samtliga parter har igen börjat löpa friktionsfritt. De vetenskapliga institutionerna blir hörda och uppskattade, enligt undersökningar är vi ju bland de tre mest pålitliga institutionerna i Finland och det mest vetenskapspositiva landet i Europa.

Här har universitetsanställdas ovillkorliga försvar av bildning, deras enade motstånd mot nedskärningar i utbildning och den ständigt fortgående flexibiliteten spelat en avgörande roll. Det viktigaste programmet på tiotals år har inletts för att höja nivån på vetskap och kunnande: i årsskiftet godkändes en separat åttaårig lag för att öka FUI-finansieringen samtidigt med en utvidgning av företagens rätt till FUI-avdrag i beskattningen. Programmet följs kontinuerligt av en parlamentarisk FUI-arbetsgrupp, och under de närmaste åren kommer landets nästa regering att skapa riktlinjerna med sin FUI-finansieringsplan.

Ur FUI-programmets synvinkel har det varit oerhört viktigt att politikerna har vaknat till insikt om behovet av beprövad vetenskap. Både EU och företag har gjort betydande investeringar i cirkulär ekonomi, digitalisering och avskaffande av fossil energi. På sitt bord finner kommande regeringar frågor kring ökad ojämlikhet mellan medborgare, sämre utbildningsnivå och naturens utarmning. Problemen kan lösas enbart med hjälp av beprövad kunskap, högklassigt kunnande och sömlöst samarbete. Det finns verkligen behov för oss universitetsanställdas hängivna arbete och förmågor.

Vi har också hållit universiteten och forskningsanstalterna i gång genom att under pandemin övergå till distansundervisning och nya sätt att studera och forska. Vi har stöttat studerandena i distansstudiernas väl och ve samt spridit upplysning om det skadliga i nedskärningar i Finlands Akademis och Business Finlands bevillningsfullmakt. Därtill nöjde vi oss år 2022 med en moderat löneuppgörelse för att stödja samhället. Jag är starkt av den åsikten att vi verkligen har förtjänat våra löneförhöjningar, precis som alla andra i detta land.

Senaste på svenska