Starkt stöd för vetenskap och vetenskapare utlovas i regeringsprogrammet

Utgångspunkten för statsminister Petteri Orpos regering är inte lätt. Den offentliga ekonomin är i obalans, och alltför många av de centrala serviceformerna i välfärdssamhället fungerar inte

Text sari multala Översättning leena-maija åberg-reinke

Även när det gäller utbildnings- och vetenskapspolitik står vi inför stora frågor. Vi hamnar efter våra viktigaste konkurrentländer, inte bara i inlärningsresultat utan också i den allmänna utbildningsnivån och FUI-investeringar.

     Trots det ytterst kärva ekonomiska läget har vi förbundit oss till att skydda utbildningssystemet för nedskärningar. I sin egenskap av ett litet och även något avlägset land har Finland endast ett fåtal trumfkort i handen. Det är alltså nödvändigt att vi investerar i saker som i vårt samhälle ökar välfärden, tillväxten och kunnandet samt öppnar nya vyer för människorna och ger oss tillit till det som komma skall. Utbildning och vetenskap hör precis till dessa saker.

    Vi kommer att förstärka småbarnspedagogiken och grundskolan samt förbinder oss till att höja utbildningsnivån. I enlighet med den parlamentariska arbetsgruppens propositioner och målsättningarna för FUI-finansieringslagen kommer FUI-investeringarna att höjas med 280 miljoner euro per år. Dessa historiskt stora investeringar förstärker också såväl högskolor som vetenskapliga institutioner och förbättrar förutsättningarna för forskarnas verksamhet.

     Dessutom finns det i regeringsprogrammet ett tydligt inlägg om tryggandet av tillgången till FUI-proffs. Vi behöver fler experter på såväl högskolor som företag, för utan personer med forskarutbildning förmår vi inte uppnå de uppsatta målen för forsknings-, utbildnings- och innovationsverksamhet. Finland behöver fler doktorer, främsta experter som utbildats hos oss eller utomlands.

     Jag är tillitsfull och och entusiastisk inför uppgiften som vetenskaps- och kulturminister. Jag hoppas och tror på en aktiv dialog och tankeutbyte med forskare och representanter för hela högskolesamfundet. Regeringsperioden har börjat i mindre behagliga tecken. Min egen önskan är att vi i början av hösten kan sätta igång med arbetet så fort som möjligt för att genomföra regeringsprogrammet. Inom högskole- och vetenskapspolitik finns mycket att göra.

Ämnen:

Senaste på svenska