Kuulumisesta vaikuttamiseen? Voima­varana yhteisöllisyys

Jäsenet ovat se voimavara, jonka näkyvyys viime kädessä ratkaisee ammattiliittojen toimenpiteiden vaikuttavuuden.

Ajankohtainen vaikea työmarkkinatilanne haastaa jäseniämme: miten suunnitellut heikennykset vaikuttavat ja minkälaiset järjestölliset toimenpiteet jäsenet kokevat motivoiviksi? Millaisia vaikutusmahdollisuuksia jäsenemme käyttävät?

Asiantuntijatehtävässä työskentelevä saattaa kokea, että heikennykset eivät liity hänen työhönsä: eihän hän sairasta työajalla, palkkahan on vain mukava mauste kiinnostavassa työssä ja määräaikaisuudetkin ovat jatkuneet enemmän tai vähemmän toistuvina. Kuitenkaan koskaan ei ole lopulta työntekijän etu, että lainsäädännöllä puututtaisiin työmarkkinamalleihin – siksi myös liitot ovat ryhtyneet toimenpiteisiin, joilla pyritään näihin puuttumaan.

Tarve tulla kuulluksi on ihmisen perustarpeita. Liittojen on välttämätöntä kuulla ja kuunnella, mitä jäsenillä on sanottavaa työoloistaan, työhyvinvoinnistaan ja työsuhteistaan. Paikallisten aktiivien kautta saamme arvokasta tietoa olosuhteista, mutta yhtä lailla on tärkeä tavoittaa tavalliset jäsenet ja kysyä heiltä suoraan, mitä he ajattelevat ja miten haluavat vaikuttaa asioihin, joita liiton tulisi ajaa.

Toisinaan asiantuntija­tehtävässä olevalla voi olla ajatusharhaa siitä, että hän olisi yhdenvertaisessa neuvotteluasemassa työnantajan kanssa tai että työsuhteen ehdoista tosiasiallisesti neuvoteltaisiin. Näin yliopistosektorilla on harvoin, jos koskaan. Tästä syystä liiton tarjoamat luot­tamusmies-, lakiasiain- ja työelämäpalvelut ovat arvokkaita. Yhdessä olemme voimakkaampia.

Luitko jo nämä?