Hallitusten päätöksiä

Professoriliiton hallitus 6.3.2020

 • Käsitteli Taideyliopiston urajärjestelmää ja määräaikaistilannetta. Hallitus sai tiedoksi, millä tavoin liitto on tähän saakka auttanut jäseniään.
 • Käsitteli Lapin yliopiston YT-tilannetta. Liiton tilaisuus jäsenille järjestetään 19.3.
 • Hyväksyi liiton tilinpäätöksen.
 • Käsitteli työmarkkinatilannetta.
 • Sai tilannekatsauksen suunnitelmista työtaisteluvalmiuden nostamiseksi.
 • Käsitteli viestinnän asiantuntijan rekrytointia.
 • Merkitsi tiedoksi liiton kommentit kansallisen TKI-tiekartan tavoitteisiin ja päämääriin.
 • Merkitsi tiedoksi liiton korona-ohjeistuksen jäsenille.

Tieteentekijöiden liiton hallitus 6.3.2020

Käsitteli seuraavia asioita:

 • OKM:n ja TEM:in tiekarttaluonnosta
 • tes-neuvottelujen tilannetta
 • opetus- ja tutkijauratyöryhmän tenure track -selvitystä
 • liiton vuoden 2019 toimintakertomusta

Päätöksiä hallitus teki seuraavista asioista:

 • lakkoavustusmallista
 • kriisiviestintäohjeista
 • toiminta-avustuksista yhdistyksille
 • liittokokouskäytännöistä

YLL:n hallitus 20.3.2020

 • Merkitsi tiedoksi keskustelun TESneuvotteluiden vaiheista.
 • Hyväksyi tilinpäätöksen ja budjetin esitettäväksi liittokokoukselle.
 • Keskusteli toimintasuunnitelmasta vuosille 2020-21.
 • Päätti Pedaforumiin osallistumisesta.
 • Merkitsi tiedoksi uramallityöryhmän tämänhetkisen työn.


Painetussa lehdessä sivu 62