Lapin yliopiston yt-neuvottelut pitkittyvät

Lapin yliopisto ilmoitti yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamisesta 10. helmikuuta. Yt-neuvottelujen piirissä on koko henkilöstö. Yliopisto on ilmoittanut, että tavoitteena on löytää keinot 2,5 miljoonan euron suuruiseen vuosittaiseen henkilöstökulujen vähentämiseen. Ennakoitu väenvähentämistarve on noin 40 henkilöä.

Alkuperäisen aikataulun mukaan neuvottelujen oli määrä päättyä maaliskuun lopussa, päätösten tulla huhtikuun puolessa välissä ja irtisanomiset huhtikuun loppuun mennessä.

— Veikkaan, että otamme jatkoaikaa ja valistunut arvaukseni on, että menee toukokuulle, arvioi JUKO n pääluottamusmies Jarmo Kiuru.

Tähän mennessä neuvotteluissa on käsitelty henkilöstövähennyksiä koskevan suunnitelman perusteet. Kiurun mukaan henkilöstövaikutusten kohdentuminen eri ryhmiin ei ole kaikin puolin neuvottelijoiden tiedossa.

Pääluottamusmies Kiuru kuvaa neuvottelujen henkeä asialliseksi. Hän kuitenkin pitää tilannetta haasteellisena eikä aikaa vaihtoehtojen ja lievennysten etsimiselle ole riittävästi.

Koronavirusepidemia on myös osaltaan heijastunut Lapin yliopistoon ja yt-neuvotteluihin.

— Korona lisäsi alkuvaiheissaan merkittävästi henkilöstön työtaakkaa ja näin on ollut myös pääluottamusmiesten kohdalla. Yliopisto suljettiin aluehallintoviraston päätöksellä kesken neuvotteluiden. Asian luonteesta johtuen pääluottamusmiehet edellyttivät tästä huolimatta neuvotteluiden käymistä kasvokkain asianmukaisia varotoimenpiteitä noudattaen, mutta työnantajan yksipuolisella päätöksellä neuvottelut siirrettiin verkkoon. Pääluottamusmiehet esittivät myös neuvotteluiden keskeyttämistä koronatilanteen kuumimman vaiheen ajaksi, mutta työnantaja ei nähnyt keskeyttämiselle tarvetta.

Ennen koronatilanteen pahentumista järjestöt pitivät Lapin yliopiston henkilöstölle infotilaisuuden. Kiuru kiittelee JUKO n taustaryhmää, jolta on saanut tarpeellista tukea.Teksti Kirsti Sintonen

Painetussa lehdessä sivu 11