Korona sulki yliopistojen ovet, opetus ja tutkimus jatkuvat

Nopeasti edennyt koronaepidemia pakotti yliopistot sulkemaan ovensa ja aloittamaan ennennäkemättömät varautumistoimet. Etäopetuksen järjestäminen kiivaassa tahdissa on saanut yliopistojen opettajat venymään melkoisiin suorituksiin, myös ajantasainen viestintä on vaatinut paljon.

Koronatilanteen vakavuuden selvitessä alkoi torstaina 12.3. näyttää siltä, että nyt ollaan toden edessä. Aluehallintovirastot antoivat 17.3. määräyksen sulkea oppilaitokset, samalla yli 10 hengen yleiset kokoukset ja kaikki yleisötilaisuudet kiellettiin. Tässä vaiheessa oli jo käynyt ilmi, että 20 Tampereen yliopiston opiskelijaa oli altistunut koronavirukselle, kaksi sairastunut ja että 17 Oulun yliopiston opiskelijaa oli saanut koronavirusinfektiotartunnan.

Tampereen yliopisto otti alusta alkaen tehokkaan linjan koronaan liittyvässä tiedotuksessa ja ohjeistuksessa, mitä onkin kiitelty sosiaalisessa mediassa. Toimenpiteitä koordinoi ja tarvittavia päätöksiä valmistelee Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteinen päivittäin kokoontuva erityistilanneryhmä, jota avustaa yliopiston riskienhallinnan ja turvallisuuden tiimi. Koronatilannetta koskeviin kysymyksiin vastataan osoitteessa korona@tuni.fi.

— Osoitteeseen on tullut paljon kysymyksiä, joiden määrä on vähitellen hiipunut. Huippupäivinä saattoi olla parisataa kysymystä opiskelijoilta ja henkilökunnalta. Aluksi haluttiin tietää mahdollisesta altistumisesta ilmi tulleiden tartuntojen myötä ja matkustamisrajoituksista. Nyt kyselyjen määrä on vähentynyt muutamaan kymmeneen päivässä. Parhaillaan kaivataan tietoa siitä, kuinka yliopiston tiloihin on mahdollista päästä, va. viestintäjohtaja Katja Ayres Tampereen yliopistosta kertoo.

Viestintää hankaloittaa se, että tilanne muuttuu tavattoman nopeasti. Yliopistoissa henkilöstölle ja opiskelijoille tarkoitettuja ohjeita päivitettiin aluksi vain intraan.

— Tampereen yliopiston vierailijoille ja yhteistyötahoille suunnattu tieto on saatavilla julkisilla sivuilla. Esimerkiksi vaihto-opiskelijoille viestitään suoraan sähköpostitse. Myös Twitteriä käytetään tiedotuksen välineenä, Ayres kertoo.

Kaikki opiskelijoiden ulkomaanvaihdot ja -matkat on peruttu toistaiseksi. Linjaus koskee myös Tampereen korkeakouluyhteisöön vaihtoon tulevia opiskelijoita. Maalis-huhtikuussa opetustilanteet toteutetaan etäopetusvälineillä tai muilla järjestelyillä.

Ohjeet selkeästi esillä

Helsingin yliopiston nettisivuilta aukeaa linkki, jonne päivitetään tietoa koronavirustilanteesta. Ohjeet on järjestetty selkeästi aiheittain ja kohderyhmittäin. Lisäksi yliopistolaisille on avattu kanava, jossa he voivat keskustella tilanteesta. Tämä Yammeriin avattu kanava vaatii kirjautumisen. Koronavirustilanteen vuoksi yliopiston rakennukset on pääsääntöisesti suljettu poikkeustilanteen keston ajan, eli nykyisen tiedon mukaan 13.4. asti.

Tällä hetkellä kukin yliopisto päivittää omille nettisivuilleen tietoa koronaviruksesta sekä ohjeistuksiaan tilanteeseen varautumiseksi. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi on kuitenkin koostanut linkit nettisivujen tietopankkeihin ja koordinoi valtakunnallisesti yhtenäiset toimintamallit.

Ohjeistusten mukaan yliopistokampuksille voivat mennä ja niillä työskennellä ainoastaan erikseen nimetyt henkilöt, joiden työtehtävät liittyvät kriittiseen TKI-toimintaan (tutkimus, kehitys, innovaatio), etäopetukseen tai tukitoimintoihin. Yliopistot vastaavat siitä, että niillä on ajantasainen tieto yliopiston tiloissa käynnissä olevasta tutkimustoiminnasta, sitä suorittavasta henkilöstöstä ja henkilömäärästä samoissa tiloissa. Lisäksi oleskeluaika yliopiston tiloissa tulee minimoida ja rajoittaa tutkimuksen kannalta kriittisiin toimiin. Esimerkiksi Turun yliopistossa rakennusten käyttäjien on varauduttava pyydettäessä todistamaan tilapalvelu- tai vartiointihenkilöstölle henkilöllisyytensä ja kertomaan paikallaolon syy.

Opetus pikavauhtia verkkoon

Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori Tapio Määttä kiittelee, miten valtavan hienoa työtä opettajat ovat tehneet tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

— Erityinen hatunnoston paikka on verkko-opetuksen osaajille, jotka ovat tehneet laajaa yhteistyötä ja osoittaneet todellista talkoohenkeä. Meillä on esimerkiksi etäopetuksen vertaistukiryhmä, johon kuuluu yhteensä 24 vapaaehtoista opettajaa, muun muassa useita professoreita ja yliopistonlehtoreita. He ovat alkaneet auttamaan niitä, jotka eivät ole kokeneita etäopetuksen järjestämisessä. Somessa jaetaan kokemuksia ja etäopetuksen kovat osaajat välittävät tietoa ja ovat valmiita auttamaan muita, Määttä on havainnut.

— Yliopistotyöntekijän ominaispiirteeseen kuuluu kiinteästi ajatus jakaa omaa osaamistaan ja siinä mielessä yliopiston syvin olemus ilmenee nyt hienosti. Ylipäätänsä kaikissa oppilaitoksissa on suurta ammattitaitoa ja hieman pakosta nyt on tehty valtava digiloikka.

Myös vaikeuksia on ollut esimerkiksi liittyen verkon kapasiteettiongelmiin ja it-tuen riittävyyteen. Mutta niitäkin on kyetty ratkaisemaan nopeasti. Se on vaatinut palveluntuottajien venymistä.

— Ainakin UEF:n henkilökunta on ymmärtänyt tilanteen vakavuuden, ja kaikki haluavat toimia vastuullisesti koko yhteiskuntaa kohtaan.

Tekijänoikeuksia unohtamatta

Käytännön ohjeita etäopetuksen järjestämiseen ja etäopiskeluun löytyy myös Tampereen yliopiston sivuilta. Intrassa olevan IT-käsikirjan lisäksi julkisen tuni.fi/it-palvelut -sivun kautta löytyy ohjeita. Myös Tampereen yliopistolla kaikki tiedekunnat ja kielikeskus kykenivät siirtymään viikossa etäopetukseen.

Verkko-opetus itsessään vaatii myös tekijänoikeusosaamista ja muiden oikeuksien kunnioittamista, erityisesti mikäli opetuksessa hyödynnetään myös muiden luomaa materiaalia.

— Apua ja tietoa tekijänoikeudella suojatun materiaalin hyödyntämisestä saa esimerkiksi monen yliopiston ohjesivustoilta tekijänoikeuksiin liittyen, Tieteentekijöiden liiton lakimies Salla Viitanen kertoo.

— Verkko-opetuksen osalta erityisesti Kopioston digilupa on avainasemassa. Lisäksi esimerkiksi Operight -sivustolla kerrotaan käytännöllisellä tavalla tekijänoikeuksien hyödyntämisestä opettamistyössä.

(20.3.2020)


Miten etäopetus sujuu?

Louis Clerc
professori, Turun yliopisto
— Jos halutaan nähdä jotain myönteistä tässä koronatilanteessa, voidaan todeta, että se pakottaa meidät vihdoinkin ottamaan käyttöön etäopetuksen työkaluja. Sähköisten tenttitilojen sulkeminen Turussa oli suuri isku. Kirjatenttien korvaaminen on aiheuttanut paljon pään vaivaa. Vastaanottoaikani pidän puhelimella.

 

Nina Kivinen
KTT, yliopistolehtori, organisaatiot ja johtaminen, Åbo Akademi
— Kiitos, aika mukavasti. Lähinnä ohjaan kanditutkielmia ja graduja eli tuttujen opiskelijoiden kanssa jatkan. Lisäksi aloitin juuri ‘flipped classroom’-tyyppisen kurssin eli lähinnä kaksi lähiopetusjaksoa piti suunnitella uudestaan. Kandiryhmälle järjestän joka toinen päivä suositun Ninas kaffepaus. Matalalla kynnyksellä puhutaan koronasta, kesätöiden peruuntumisesta, ja tieteentekemisestäkin.

 


Johanna Vaattovaara
apulaisprofessori, Tampereen yliopisto
— Hyppy monimuotoopetuksesta ja -ohjauksesta kokonaan etämenetelmiin on ollut minulle digiaskel pikemmin kuin digiloikka — positiivinen haaste, kiitos yliopiston ripeiden tukipalveluiden. Kevään mittaan kehitetään vielä etäkäytänteitä opiskelijoiden kanssa vuorovaikutus edellä.

 

Digitaalinen opetus ja tekijänoikeudet

Yliopistojen henkilökunta on osoittanut ketteryyttä ja joustavuutta yllättävässä yhteiskunnallisessa tilanteessa, ja lähes kaikki yliopisto-opetus on siirretty nopealla aikataululla etäyhteyksillä toteutettavaksi. Poikkeustilasta huolimatta opetus, opiskelu ja työskentely yliopistoissa jatkuu lähestulkoon normaalisti ja käytännöt kehittyvät huimaa vauhtia.

Näin ollen on jälleen hyvä muistuttaa mieleen, millaisia oikeudellisia ulottuvuuksia etäopetukseen saattaa liittyä. Etäopetukseen liittyy usein digitaalisia oppimateriaaleja, jolloin ollaan tekemisissä niin tekijänoikeuksien luomisen kuin niiden käyttämisenkin kanssa. Lähtökohtaisesti etäopetukseen siirtyminen ei kuitenkaan aiheuta tarvetta luovuttaa tekijänoikeuksia työnantajalle tai allekirjoittaa immateriaalioikeuksiin liittyviä sopimuksia.

Tekijänoikeus syntyy luonnolliselle henkilölle eli esimerkiksi tutkijalle tai opettajalle. Yliopistoissa opetusmateriaalien tekijänoikeudet syntyvät siis työntekijöille. Mikäli yliopisto haluaa oikeudet itselleen, se tapahtuu siirtämällä oikeudet sopimuksella. Niin sanotun korkeakoulupoikkeuksen (mm. HE 211:1992) vuoksi yliopistoissa tekijänoikeuksien siirrosta opetus- ja tutkimustehtävissä toimivien osalta on aina sovittava nimenomaisesti.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että työnantaja ei voi ilman erillistä sopimusta esimerkiksi tallentaa luentoja tai työntekijän luomia digitaalisia oppimateriaaleja ns. pysyvään käyttöön yliopistolle tai muun henkilökunnan käyttöön. Ellei työsopimuksessa ole nimenomaisesti sovittu oppimateriaalin tuottamisesta muiden käyttöön, se ei lähtökohtaisesti kuulu tutkijan tai opettajan työtehtäviin. Tältä osin on olennaista huomata, että myöskään yliopistojen työehtosopimuksessa ei sovita oppimateriaalien tuottamisesta muiden käyttöön tai tekijänoikeuksien tai muiden immateriaalioikeuksien luovuttamisesta.

Lähtökohtaisesti yliopiston työntekijällä on oikeudet itse luomaansa materiaaliin. Mikäli yliopisto haluaa työntekijän laativan materiaalia koko yliopiston käyttöön, tästä tulee sopia nimenomaisesti ja kirjallisesti kohtuullista korvausta vastaan. Joustaminen poikkeusaikana ja materiaalien väliaikainen antaminen vaikkapa kollegan käyttöön ei edellytä esimerkiksi oikeuksien ikuista luovuttamista vastikkeetta työnantajalle.

Jos toinen osapuoli ehdottaa oikeuksien luovuttamista, tekijänoikeuksia koskeva sopimus kannattaa aina tarkistuttaa juristilla ennen allekirjoittamista. Mikäli toinen osapuoli painostaa allekirjoittamaan sopimuksen hyvin nopealla aikataululla ilman harkinta-aikaa, se itsessään on hälytysmerkki siitä, että sopimuksessa on jotakin pielessä. Valitettavasti osa yliopistoissa tarjottavista sopimuksista on erittäin epäedullisia työntekijän näkökulmasta, mistä syystä kehotamme tässä suhteessa varovaisuuteen.

Sopimuksessa tulee selkeästi linjata, mihin tarkoitukseen tekijänoikeudet luovutetaan, kenelle materiaali on tarjolla, millä ajanjaksolla työnantaja voi käyttää materiaalia sekä miten korvaus määräytyy. On olennaista, luovutetaanko sopimuksella yksinomaiset oikeudet vai rinnakkainen käyttöoikeus. Jos yliopistolainen luovuttaa poikkeuksettoman yksinomaisen oikeuden opetusmateriaaliin, täytyy huomioida, että hän ei saa sen jälkeen enää myöskään itse hyödyntää opetusmateriaalia toiminnassaan. Rinnakkainen käyttöoikeus tarkoittaa, että työntekijä saa jatkossa myös itse hyödyntää opetusmateriaalia.

Verkko-opetus itsessään vaatii tekijänoikeusosaamista, sillä se harvoin perustuu vain työntekijän itsensä luomaan materiaaliin. On olennaista kunnioittaa muiden oikeuksia ja käyttää vain luvallista aineistoa. Onneksi apua ja tietoa tekijänoikeudella suojatun materiaalin hyödyntämiseen löytyy runsaasti. Yliopistoilla on usein ohjesivustojaan tekijänoikeuksiin liittyen. Verkko-opetuksen osalta erityisesti Kopioston digilupa on avainasemassa. Lisäksi esimerkiksi Operight -sivustolla kerrotaan käytännöllisellä tavalla tekijänoikeuksien hyödyntämisestä opettamistyössä.

Salla Viitanen
lakimies, Tieteentekijöiden liitto

Kirjoitus on ilmestynyt maaliskuussa Tieteentekijöiden blogissa.


teksti Arja-Leena Paavola

Painetussa lehdessä sivu 6