Kasvatustieteen tohtori Minna Maunumäki: Digitalisoituva yliopisto tarvitsee pedagogiikkaa

Digitalisaatiolla koulutuksesta tehdään saavutettavaa, mutta koulutuksen kehittämistä ei saa alistaa taloudellisille ja välineellisille intresseille, Minna Maunumäki toteaa. Uuden oppimiseen tarvitaan ohjausta, argumentointia ja reflektointia.

Teksti katja alaja kuvat Outi Kainiemi

Opiskelijan ajattelu voi tutkitusti liikahtaa syvällisesti vain, jos hän saa asioista kokonaiskuvan opettajan tuella. Opiskelijan tulee lisäksi päästä haastamaan näkemyksiään ja reflektoimaan asioita muiden opiskelijoiden kanssa, onpa sitten kyse kasvokkain tai verkossa tapahtuvasta oppimisesta.


Julkaisin Leena Isosompin ja Minna Maunulan kanssa vuoden 2023 lopulla tutkimuksen, jossa tarkastelimme digitalisoituvaa yliopistokoulutusta ohjaavia koulutuspoliittisia visiotekstejä yliopistopedagogiikan näkökulmasta. Tulosten mukaan yliopistokoulutuksen kehittämistä ohjaavat teknologis-taloudelliset puhetavat ja toimintamallit.

Tämä vie yliopistokoulutuksen kehittämistä uuspedagogiseksi, jolloin koulutuksen kehittämisresurssit suunnataan uusien teknologioiden kokeiluun, standardoitujen koulutustuotteiden muotoiluun ja jakamiseen sekä rutiinitehtäviksi ymmärrettyjen opetustehtävien automatisointiin. Uuspedagogiikka voi siis välineellistää oppimista ja ohittaa opettajien ja koulutusyhteisön roolit ja akateemisen asiantuntijuuden rakentumisen lähtökohdat oppimisessa.


Haluammeko kouluttaa hyvinvoivia, sivistyneitä ja yhteistyöhön kykeneviä osaajia maailman systeemisten ongelmien ratkaisijoiksi? Yhdessä ja eettisesti toimimalla onnistumme. Toivonkin, että kaikki yliopistokoulutusta kehittävät tulisivat mukaan rakentamaan dialogia kestävästä yliopistokoulutuksesta. 

Vertaisarvioitu tutkimus on julkaistu Kasvatus & Aika -lehdessä:

Minna Maunumäki, kasvatustieteen tohtori

Työ: yliopistonopettaja kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja varhaiskasvatustieteen oppiaineissa JYU avoimessa yliopistossa sekä luokanopettajien aikuiskoulutuksessa Kokkolan yliopisto­keskuksessa
Erikoisalat: opetuksen, oppimisen ja arvioinnin ilmiöt sekä ajankohtaiset koulutuspoliittiset teemat

Asiasanat: ,

Luitko jo nämä?