Numerossa 1/2019

”Pitää säilyttää oikeus tehdä perustutkimusta – sellaista tutkimusta, josta ei ole välitöntä hyötyä. Ei voida etukäteen ennustaa, millaisten alojen asiantuntijoita milloinkin tarvitaan.”

 
vuoden professori
Helmi Järviluoma-Mäkelä

» Lue juttu

”Joissakin yhteiskuntatieteissä on keskusteltu alan naisvaltaistumisen alentavan tieteenalan arvoa. Jos jotakin ollaan saavuttamassa, karkaako silloin se todellinen valta.”

väitöskirjatutkija
Johanna Lätti

» Lue juttu

 

”Tavoitteena on rakentaa maailman parhaiten toimiva tiedeneuvonannon järjestelmä. Aivan keskeistä on järjestelmän itsenäisyys ja laatu.”

pääsihteeri
Pekka Aula

» Lue juttu

 

Seuraava Acatiimi ilmestyy 27.3.


Aiemmin ilmestyneet