Numerossa 2/2019

Puolueet vastasivat Acatiimin yliopisto- ja tiedepolitiikkaa koskeviin kysymyksiin.

 

”Tarve tutkimustiedon hyödyntämiseen hallinnossa ja poliittisessa päätöksenteossa on polttavan ajankohtainen, jos Suomi aikoo rakentaa menestystarinaansa tiedon ja osaamisen varaan.”

akateemikko
Ilkka Niiniluoto

» Lue juttu

 

” Tutkijoiden on syytä hakeutua vuorovaikutukseen politiikkojen kanssa, jotta he oppisivat paremmin ymmärtämään politiikan maailmaa ja sen lainalaisuuksia.”

yliopistonlehtori
Jenni Karimäki

» Lue juttu

 

Seuraava Acatiimi ilmestyy 2.5.


Aiemmin ilmestyneet